Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie (MS) je analytická metoda sloužící k převedení molekul na ionty, rozlišení těchto iontů podle poměru hmotnosti a náboje (m/z) a následnému záznamu relativních intenzit jednotlivých iontů. Jedná se o mimořádně citlivou, destruktivní metodu s minimální spotřebou vzorku pro oblasti kvantitativní i kvalitativní analýzy. Firma Agilent Technologies jako světový lídr v oblasti hmotnostní spektrometrie nabízí kompletní portfolio hmotnostních spektrometrů ve spojení s kapalinovou chromatografií (LC/MS), plynovou chromatografiíí (GC/MS), kapilární elektroforézou (CE/MS), s indukčně vázanou plazmou (ICP/MS) a s Rapid Fire technologií pro nejrůznější aplikační oblasti jako jsou bezpečnost potravin, farmacie, ochrana a monitoring životního prostředí, soudní lékařství, klinický výzkum, forenzní analyzy, metabolomika, proteomika atd.

GC/MS
Jednoduchý (single) kvadrupól
Trojitý (triple) kvadrupól (QQQ)
Kvadrupól Time-of-Fligth (Q-TOF)
Iontová past (Ion Trap)
GC/MS a GC/MS/MS Analyzéry - řešení na klíč
E-news
LC/MS
Jednoduché kvadrupóly
Rapid Fire
Trojité (triple) kvadrupóly (QqQ)
Time-of-Flight (TOF)
Kvadrupól Time-of-Flight (Q-TOF)
Software
  • MassHunter
  • Mass Profiler Professional
  • Metlin
  • Spectrum Mill MS Proteomic Workbench