Agilent 7200 GC/Q-TOF system

→ Vysoké rozlišení, přesná hmota a selektivní detekce

GC/MS/MS systém Agilent 7200 series je jako první Q-TOF na světě navržen speciálně pro GC/MS aplikace a potřeby. GC/Q-TOF 7200 series kombinuje osvědčené technologie GC Agilent 7890A, GC/MS/MS 7000B Triple kvadrupól a LC/MS/MS Q-TOF 6500 Series. Agilent 7200 GC/MS Q-TOF přináší vyšší citlivost a selektivitu detekce než kvadrupólové systémy a iontové pasti a navíc poskytuje informaci o přesných hmotách pro spolehlivé potvrzení struktury u cílových (target), necílových (non-target) nebo zcela neznámých látek. 

Agilent GC/MS/MS 7200 posouvá hranice GC/MS technologií a přináší spolehlivá řešení i těch nejnáročnějších analytických úkolů.

Agilent GC/Q-TOF 7200 series

 • Analýza hmot s vysokou přesností: Agilent 7200 GC/MS Q-TOF používá zesilovače s dvojítým zesílením a s dvojitou analogově-digitální (ADC) detekcí pro záznam maximáního množství dat v širokém rozsahu hmot a koncentrací (lineární dynamický rozsah až 105).

 • Vysoká vzorkovací frekvence (32 Gbit/s): 4 GHz ADC elektronika zlepšuje rozlišení, přesnost hmoty a citlivost pro vzorky s nízkou odezvou/koncentrací.

 • 24/7 přesnost hmoty: Naše vlastní INVAR průletové trubice, uzavřené ve vakuově izolovaném boxu, stabilizují přesnost kalibrace hmoty vůčí změnám teploty okolního prostředí. Přesnost naměřené hmoty (< 2 - 5 ppm) je zachována i na ultra stopových hladinách (pg) sledovaných látek.

 • Rychlá, vysoce kvalitní MS/MS spektra: Ionty jsou urychlovány v unikátní hexapolové kolizní cele Agilent Technologies. Zisk kvaliltních MS/MS spekter ve vysokém rozlišení zvyšuje selektivitu měření a eliminuje interference, které ztěžují finální zpracování dat.

 • Rychlá rutinní údržba: Snadno demontovatelný iontový zdroj pro rychlou výměnu celého iontové zdroje, čoček a vláken bez nutnosti zavzdušnění samotného analyzátoru.

 • Spolehlivá identifikace sloučenin:
  - porovnání naměřeného EI spektra s knihovnami spekter
  - určení molekulového iontu v PCI
  zisk specifických MS/MS spekter s vysokým rozlišením hmot
  - srovnání naměřené přesné hmoty s hmotou teoreticky vypočtenou
  → vysoce spolehlivá identifikaci neznámých sloučenin. 

 • Možnost spektrální dekonvoluce: Vysoká akviziční rychlost (až 50 spekter/s) usnadňuje spolu s vysokým rozlišením dekonvoluci koeluovaných GC píků, které jsou za podmínek nízkého rozlišení nerozseparovatelné.

 

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte produktového specialistu.

E-news prosinec 2013 ke stažení v PDF zde.

Brožury, Technické specifikace
Agilent Q-TOF for GC-MS Brožura
2.64 MB
První pravý GC/Q-TOF na trhu
Time-of-Flight Mass Spectrometry
627.58 KB
Why use Signal to Noise as a Measure of MS Performance When it is often Meaningless
753.5 KB
Čím je parametr signá/šum (S/N) pro MS/MS zvláštní?
Agilent 7200 GC Q-TOF Data Sheet
172.37 KB
Evaluating Inert Flow Path Components and Entire Flow Path for GC-MS-MS Pesticide Analysis
1.46 MB
Agilent Mass Profi ler Professional Software - DISCOVER THE DIFFERENCE IN YOUR DATA
1.66 MB
Aplikace
Analysis of Biomarkers in Crude Oil Using the Agilent 7200 GC-QTOF.pdf
319.83 KB
Q-TOF 7200-Use of Q-TOF GC-MS to Quantify SPMD Extracts from River Water and Marine Sediment
277.14 KB
Analysis of Medium Volatility Sulfur Compounds in Coffee Using Agilent GC-QTOF
1.22 MB
Dissecting the Mechanism of Antifungal Drug Action by GC-QTOF
1.01 MB
Metabolic Profiling of Yeast Sterols Using the Agilent 7200 Series GC-Q-TOF System
1.98 MB
Olive Oil Characterization using Agilent GC-Q-TOF MS and Mass Profiler Professional Software
1.36 MB
Negative Chemical Ionization and Accurate Mass – A Novel Approach to the Analysis of Pesticides by GC-Q-TOF
525.46 KB
Analysis of multiple pesticide residues in scallion by gas chromatography quadrupole time of flight–mass spectrometry (GC Q-TOF)
487.42 KB
Finding Pesticides using an Agilent 7200 GCQ-TOF and Unknowns Analysis Software
967.07 KB
Characterization and Classification of Heroin from Illicit Heroin Seizures by GCQ-TOF
918.92 KB
Analysis of Fluorinated Alkyl Compounds in Bio-solid Matrix by GCQ-TOF Mass Spectrometry
976.17 KB
Metabolomics of Carbon Fixing Mutants of Cyanobacteria by GCQ-TOF
1.01 MB
Unknowns Analysis of Natural Products Using GCQ-TOF and GCIonTrap in Positive Electron Impact and Positive Chemical Ionization Modes with MSMS
1.71 MB
Metabolomics of Opiate Induced Changes in Murine Brain by GC Q-TOF
1.22 MB
The role of GCQ-TOF in Exposomics
1021.62 KB
Accurate Mass Retention Time Locked Flavor Database by GCQ-TOF
1.25 MB
Simultaneous targeted and non-targeted screening for pesticides in vegetables by accurate mass GC/QTOF-MS
1.48 MB
Simultaneous analysis of tryptophan, kynurenines and several amino acids using GC/Q-TOF in NCI mode
867.75 KB
Rapid simultaneous screening of multiple pesticides residues in food matrices
1.24 MB
Metabolomics of Carbon Fixing Mutants of Cyanobacteria by GC-Q-TOF
922.39 KB
Targeted Exposomics Profiling Urinary Organic Acids
135.16 KB
Ostatní
Benefits and characteristic application of High Resolution GCMS and LCMS systems
3.99 MB
Agilent Technologies 2013 Environmental e-Seminar Series
926.32 KB

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP/MS)
Poslední aktualizace: 23/01/2014 - 14:32