Agilent 7200 GC/Q-TOF system

→ Vysoké rozlišení, přesná hmota a selektivní detekce

GC/MS/MS systém Agilent 7200 series je jako první Q-TOF na světě navržen speciálně pro GC/MS aplikace a potřeby. GC/Q-TOF 7200 series kombinuje osvědčené technologie GC Agilent 7890A, GC/MS/MS 7000B Triple kvadrupól a LC/MS/MS Q-TOF 6500 Series. Agilent 7200 GC/MS Q-TOF přináší vyšší citlivost a selektivitu detekce než kvadrupólové systémy a iontové pasti a navíc poskytuje informaci o přesných hmotách pro spolehlivé potvrzení struktury u cílových (target), necílových (non-target) nebo zcela neznámých látek. 

Agilent GC/MS/MS 7200 posouvá hranice GC/MS technologií a přináší spolehlivá řešení i těch nejnáročnějších analytických úkolů.

Agilent GC/Q-TOF 7200 series

 • Analýza hmot s vysokou přesností: Agilent 7200 GC/MS Q-TOF používá zesilovače s dvojítým zesílením a s dvojitou analogově-digitální (ADC) detekcí pro záznam maximáního množství dat v širokém rozsahu hmot a koncentrací (lineární dynamický rozsah až 105).

 • Vysoká vzorkovací frekvence (32 Gbit/s): 4 GHz ADC elektronika zlepšuje rozlišení, přesnost hmoty a citlivost pro vzorky s nízkou odezvou/koncentrací.

 • 24/7 přesnost hmoty: Naše vlastní INVAR průletové trubice, uzavřené ve vakuově izolovaném boxu, stabilizují přesnost kalibrace hmoty vůčí změnám teploty okolního prostředí. Přesnost naměřené hmoty (< 2 - 5 ppm) je zachována i na ultra stopových hladinách (pg) sledovaných látek.

 • Rychlá, vysoce kvalitní MS/MS spektra: Ionty jsou urychlovány v unikátní hexapolové kolizní cele Agilent Technologies. Zisk kvaliltních MS/MS spekter ve vysokém rozlišení zvyšuje selektivitu měření a eliminuje interference, které ztěžují finální zpracování dat.

 • Rychlá rutinní údržba: Snadno demontovatelný iontový zdroj pro rychlou výměnu celého iontové zdroje, čoček a vláken bez nutnosti zavzdušnění samotného analyzátoru.

 • Spolehlivá identifikace sloučenin:
  - porovnání naměřeného EI spektra s knihovnami spekter
  - určení molekulového iontu v PCI
  zisk specifických MS/MS spekter s vysokým rozlišením hmot
  - srovnání naměřené přesné hmoty s hmotou teoreticky vypočtenou
  → vysoce spolehlivá identifikaci neznámých sloučenin. 

 • Možnost spektrální dekonvoluce: Vysoká akviziční rychlost (až 50 spekter/s) usnadňuje spolu s vysokým rozlišením dekonvoluci koeluovaných GC píků, které jsou za podmínek nízkého rozlišení nerozseparovatelné.

 

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies a nebo kontaktujte produktového specialistu.

E-news prosinec 2013 ke stažení v PDF zde.

Brožury, Technické specifikace
Agilent Q-TOF for GC-MS Brožura
6.14 MB
První pravý GC/Q-TOF na trhu
Time-of-Flight Mass Spectrometry
627.58 KB
Why use Signal to Noise as a Measure of MS Performance When it is often Meaningless
753.5 KB
Čím je parametr signá/šum (S/N) pro MS/MS zvláštní?
Agilent 7200 GC Q-TOF Data Sheet
172.37 KB
Evaluating Inert Flow Path Components and Entire Flow Path for GC-MS-MS Pesticide Analysis
1.46 MB
Agilent Mass Profi ler Professional Software - DISCOVER THE DIFFERENCE IN YOUR DATA
1.66 MB
ASMS_2014_7200QTOF_Brochure
6.5 MB
GC_QTOF_7200B_Data sheet
42.79 KB
Aplikace
Analysis of Biomarkers in Crude Oil Using the Agilent 7200 GC-QTOF.pdf
319.83 KB
Use of Q-TOF GC-MS to Quantify SPMD Extracts from River Water and Marine Sediment
277.14 KB
Analysis of Medium Volatility Sulfur Compounds in Coffee Using Agilent GC-QTOF
1.22 MB
Dissecting the Mechanism of Antifungal Drug Action by GC-QTOF
1.01 MB
Metabolic Profiling of Yeast Sterols Using the Agilent 7200 Series GC-Q-TOF System
1.98 MB
Olive Oil Characterization using Agilent GC-Q-TOF MS and Mass Profiler Professional Software
1.36 MB
Negative Chemical Ionization and Accurate Mass – A Novel Approach to the Analysis of Pesticides by GC-Q-TOF
525.46 KB
Analysis of multiple pesticide residues in scallion by gas chromatography quadrupole time of flight–mass spectrometry (GC Q-TOF)
487.42 KB
Finding Pesticides using an Agilent 7200 GCQ-TOF and Unknowns Analysis Software
967.07 KB
Characterization and Classification of Heroin from Illicit Heroin Seizures by GCQ-TOF
918.92 KB
Analysis of Fluorinated Alkyl Compounds in Bio-solid Matrix by GCQ-TOF Mass Spectrometry
976.17 KB
Metabolomics of Carbon Fixing Mutants of Cyanobacteria by GCQ-TOF
1.01 MB
Unknowns Analysis of Natural Products Using GCQ-TOF and GCIonTrap in Positive Electron Impact and Positive Chemical Ionization Modes with MSMS
1.71 MB
Metabolomics of Opiate Induced Changes in Murine Brain by GC Q-TOF
1.22 MB
The role of GCQ-TOF in Exposomics
1021.62 KB
Accurate Mass Retention Time Locked Flavor Database by GCQ-TOF
1.25 MB
Simultaneous targeted and non-targeted screening for pesticides in vegetables by accurate mass GC/QTOF-MS
1.48 MB
Simultaneous analysis of tryptophan, kynurenines and several amino acids using GC/Q-TOF in NCI mode
867.75 KB
Rapid simultaneous screening of multiple pesticides residues in food matrices
1.24 MB
Metabolomics of Carbon Fixing Mutants of Cyanobacteria by GC-Q-TOF
922.39 KB
Targeted Exposomics Profiling Urinary Organic Acids
135.16 KB
Characterization and Classification of Heroin from Illicit Drugs Seizures Using the Agilent 7200 GC-Q-TOF
1.6 MB
Enhanced Metabolite Profiling from Bark of Alangium Salviifolium Using LCMS and GCQTOF Techniques
1.9 MB
Development of Retention Time Locked Accurate Mass EI Mass Spectral Database and Workflow for Pesticide Residue Screening Using GC/Q-TOF
1.42 MB
Ostatní
Benefits and characteristic application of High Resolution GCMS and LCMS systems
3.99 MB
Agilent Technologies 2013 Environmental e-Seminar Series
926.32 KB

Autor: Ivo Novotný - Produktový specialista (GC, GC/MS, ICP/MS)
Poslední aktualizace: 06/05/2014 - 09:04