Uživatelský účet

Informace o účtu
Použití mezer je povoleno; interpunkce není povolena s výjimkou teček, spojovníků a podtržítek.
Zadejte platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu budou posílány všechny e-maily. E-mailová adresa se nezveřejňuje a použije se jedině, pokud požádáte o zaslání zapomenutého hesla nebo o upozorňování na novinky.
Osobní informace
Fakturační informace
Doručovací informace
Pokud se doručovací informace shodují s fakturačními, zaškrtňete toto políčko a nemusíte vyplňovat tyto pole.
Ostatní informace
Podmínky a ochrana soukromí

 

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu HPST.cz

 

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje shromažďování a využívání osobních údajů na webu HPST.cz. Používáním webu souhlasíte se shromažďováním informací a použitím postupů popsaných v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na webu HPST.cz budou používány k jeho provozu a poskytnutí služeb nebo produktů, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali svůj souhlas.

Vaše osobní údaje můžeme využít proto, abychom Vám mohli poskytnout důležité informace k produktům nebo službám. V případě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat informace o novinkách na webu HPST.cz či jiné informace, které považujeme za důležité a hodné Vaší pozornosti.

Kontrola nad osobními údaji

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou bez Vašeho souhlasu žádné osobní údaje, které poskytnete webu HPST.cz, sdělovány třetí osobě.

 

Vyplňte prázdne pole