INVITEK Molecular (součást ALS Molecular) vyvíjí a produkuje na míru šitá řešení pro purifikaci nukleových kyselin, která umožňují manuální a automatizovanou extrakci DNA/RNA z prakticky jakéhokoli typu vzorku. Poskytuje také zákaznický vývoj a služby smluvní výroby pro společnosti zabývající se diagnostikou in vitro po celém světě s více než 25 lety zkušeností. Oblíbené izolační soupravy znáte pod původní značkou Stratec Molecular.

Mikrobiom – izolační kity ze stolice

Nejmodernější způsob sběru vzorků a extrakce nukleových kyselin jsou vyvinuty pro výzkum mikrobiomů tak, aby byla zachována integrita odebraných vzorků. Sběrné a extrakční systémy zaručují vynikající výkon v navazujících NGS aplikacích.

Odběrové zkumavky na stolici
Odběrové zkumavky na stolici
 • Bezproblémová a neinvazivní kolekce v uživatelsky přívětivých odběrových zkumavkách
 • DNA je stabilní po dobu 3 měsíců při pokojové teplotě a uchová se  titr mikroorganismů
 • Vhodné pro NGS aplikace, studie diverzity mikrobiomu, mikrobiota a detekci bakterií

Infekční onemocnění – univerzální kity pro izolaci nukleových kyselin

Invitek Molecular nabízí produkty pro extrakci nukleových kyselin nejvyšší kvality pro výzkum i diagnostiku infekčních onemocnění.

 • Univerzální použití
 • Simultánní izolace virové DNA & RNA, bakteriální DNA a genomové DNA
 • Jeden protokol pro účinnou extrakci nukleové kyseliny z různých výchozích materiálů
 • Od manuální až po plně automatizovou izolaci na různých platformách

Genetické testování – extrakce NK ze slin, výtěrů a krve

Pro různé aplikace v genetickém testování nabízíme nejmodernější produkty pro odběr vzorků a extrakci nukleových kyselin ze vzorků slin, výtěrů a krve použitelných v farmakogenomice nebo diagnostickém a prediktivním testování. SalivaGene Collector  zjednodušuje odběr slin pomocí lyofilizovaného stabilizačního pufru, který nahrazuje chlazení vzorků a stabilizuje genomickou DNA po dobu 12 měsíců při pokojové teplotě.

 • Předem naplněná vzorkovací zařízení s DNA stabilizačními pufry pro odběr slin a výtěrů
 • Jednoduché skladování bez chlazení po dobu až 12 měsíců
 • Vysoce kvalitní DNA ze vzorků slin a výtěrů bez degradace
SaliveGene Swab Comfort
SaliveGene Swab Comfort - Odběrová zkumavka na sliny

Přírodní vědy  - Extrakce DNA/RNA z buněk a tkání

Soupravy pro výzkum biologických věd pokrývají celou škálu od čištění DNA po RNA. Výsledkem je více intaktní DNA – nedochází k degradaci DNA díky použití jemného (nechaotropního) pufrového systému s nízkým obsahem soli.

 • Čistá RNA bez štěpení DNázou - selektivní odstranění genomové DNA během kroku lýzy vzorku
 • Optimalizované protokoly pro různé výchozí materiály (buňky, tkáně atd.)

Onkologie – extrakce NK ze vzorků biopsií

Invitek Molecular vyvinul produkty pro nejmodernější extrakci nukleových kyselin používaných v onkologických aplikacích a to jak řešení pro tekutou biopsii, tak standardizované procesy pro klasickou biopsii nádoru a FFPE vzorky. Výsledkem jsou spolehlivé a reprodukovatelné vzorky bezbuněčné volně cirkulující DNA používané v detekčních systémech NGS. Při použití automatizovaného řešení můžete vzorky získat ve velmi krátkém čase.

 • Plně automatizovaná extrakce cfDNA, genomové DNA a celkové RNA
 • Efektivní a selektivní obnova krátké a fragmentované DNA
 • Snadná manipulace během pouhých 10 minut

Automatizovaná příprava vzorku DNA/RNA

InviGenius® PLUS je plně automatizovaná platforma pro čištění nukleových kyselin, která zpracovává až 12 vzorků současně pomocí magnetických kuliček.

InviGenius Plus
InviGenius Plus

PCR a Real-Time PCR detekční soupravy

Pro více informací navštivte https://alsmolecular.com.

Brožury, Technické specifikace
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru