Analyzátor Seahorse Extracellar Flux XFe96 měří klíčové indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a sice rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost okyselování extracelulárního prostředí (ECAR) živých buněk ve formátu 96-jamkové mikrodestičky. Tyto parametry umožňují systematický přístup k charakterizaci metabolické funkce živých buněk v suspenzních i adherentních kulturách a také ex vivo vzorcích a to v reálném čase.

 Charakteristika přístroje

 • Výsledky v reálném čase. Integrovaný systém reportuje rychlosti metabolizmu v řádu minut bez nutnosti extrakce vzorku nebo jeho značení. Software Wave ovládá přístroj a také průběžně zaznamenává a vyhodnocuje rychlost spotřeby kyslíku a rychlost okyselení extracelulární oblasti. 
 • Odezvy živých buněk. Detekuje v reálním čase odpověď buněk na substráty, inhibitory a další látky pomocí čtyřkanálového injekčního systému a automaticky promíchává reakční suspenzi při fyziologické teplotě 37 ˚C.

 Princip funkce analyzátoru Seahorse XFe96

 • Flexibilní design analýzy. 96-ti jamkový formát mikrodestičky umožňuje použít mnoho různých podmínek během jednoho běhu měření na stejných vzorcích buněk a je tak nejvhodnější pro studie odpovědí na velikost dávky a screening látek.

 Seahorse 96ti jamkový formát mikrodestičky

 • Vysoká citlivost. Analýza cca 5000 buněk na jamku v 96-ti jamkovém formátu. Počet buněk se může lišit v závislosti na typu buněk. Detaily pro konkrétní typ buněk naleznete na Cell Reference Database.
 • Kompatibilní s různými typy vzorků díky temperované komůrce s přesně kontrolovanou teplotou v rozsahu 16-42 oC (12oC-20oC nad teplotou okolního prostředí). 
 • Mitochondriální funkci můžete měřit pomocí Seahorse XF Cell Mito Stress Test.
 • Metabolický fenotyp můžete během jedné hodiny vytvořit díky Seahorse XF Cell Energy Phenotype Test.
 • Schopnost buněk využít glykolytickou dráhu k pokrytí energetických požadavků lze stanovit s použitím kitu Agilent Seahorse XF Glycolytic Rate Test.
 • Závislost produkce buněčné energie na jednotlivých mitochondriálních substrátech je možné rychle určit díky Seahorse XF Mito Fuel Flex Test.

Destičky na 3D sféroidy a ostrůvky

Seahorse Wave software

 

 Specifikace přístroje

Specifikace Detaily
Počet vzorků 92
Objem mikrokomůrky během měření 2 µl
Kontrolní jednotka Kombinace počítače s operačním systémem Windows 10 a dotykové obrazovky pro kompletní nastavení, kontrolu a analýzu experimentu
Software Nastavení a analýza experimentu na kontrolní jednotce nebo volně stažitelná na libovolný počítač jako Wave Desktop
Vhodné zejména pro:
 • fenotypizační screening
 • testování různých podmínek na jedné destičce
 • různé koncentrace testovaných látek
 • sféroidy
Hlavní přednosti
 • maximální flexibilita experimentu
 • nejvyšší kapacita, pokud jde o množství vzorků
 • validované pro použití v hypoxii
 • validované pro teploty 16-42°C (12–20°C pod okolní teplotou)
Formát destičky 96-jamkový formát. Plocha dna jedné jamky je 0.106 cm2.

 

Přednosti analyzátorů Agilent Seahorse XF:

 • Kompatibilní jak s adherentními, tak se suspenzními buňkami, ale rovněž s izolovanými mitochondriemi nebo ne-savčními vzorky.
 • Schopnost využít až 4 injekčních portů pro každou jamku s automatickým promícháváním
 • Automatický výpoček rychlosti spotřeby kyslíku (OCR) a extracelulárního okyselení (ECAR)
 • Měření obou parametrů OCR a ECAR v každé jamce zároveň 
 • Analyzická citlivost pro malé vzorky
 • Detekce v reálném čase neznačených buněk
 • Software Wave pro reportování, analýzu a export dat

Další zajímavé informace na stránkách Agilent Technologies:

Cell Reference Database -vyhledejte si vědecké publikace, ve kterých byla použita metabolická analýza Seahorse XF podle typu buněk, buněčné linie, výzkumné oblasti nebo autora publikace.
Publications Database - publikace obsahující data získaná Seahorse XF analýzou, propojená na PubMed.gov.
XF Instrument Selection Guide - obecné specifikace a vlastnosti různých modelů analyzátorů Seahorse.
Basic Procedures & Assay Protocols - protokoly, které provedou analýzou Seahorse krok po kroku. 
Cell Analysis Travel Awards - podpora cestovných nákladů pro vědce, kteří prezentují citovaná data s využitím Agilent Cell Analysis technologie.
XF Analyzer Grant Expeditor Package - souhrn základních vlastností analyzátorů Agilent Seahorse XF pro přípravu grantových aplikací.
XF Core Facilities - zařízení, která umožňují přístup k technologii Agilent Seahorse XF, zahrnující poradenství experimentálního designu, analýzi dat, základního tréninku, bioinformatiky na základě úhrady nákladů. Pokud máte zájem o kontakty na pracoviště používající Agilent Seahorse XF v České republice, tak pište na dgg [at] hsp.cz.
Lab Instrument Service Agreements – plán pro pravidelný sevis přístroje pro zajištění plynoulého a hladkého provozu.

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

Přečtěte si více o technologii Seahorse XF na našich stránkách nebo na stránkách výrobce How XF Technology Works

Pro další informace, cenovou nabídku nebo konzultaci s našimi specialisty nám pište na dgg@hpst.cz nebo volejte na 244 001 245.

Pokud vás zajímají další informace o přístrojích a technologii Seahorse, chystaných workshopech či máte zájem o cenovou nabídku nebo návštěvu produktovéh specialisty, pište na adresu: dgg@hpst.cz nebo volejte na č. 244 001 245.

 

Videogalerie

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru