Protilátky pro průtokovou cytometrii - přehled spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Rozsáhlý sortiment DAKO činidel pro průtokovou cytometrii je prověřený v laboratořích s rutinním využitím této technologie, ale i ve výzkumných a vývojových oblastech. Produkty Dako mají...
Stanovení kappa a lambda lehkých řetězců spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Kappa a lambda reagencie jsou důležité v diagnostice a identifikaci hematopoetických malignit B-buněk. Výhody Dako polyklonálních kappa a lambda reagencií - Všechny reagencie kappa a lambda...
Telomere PNA Kit spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Sada Telomere PNA / FITC pro průtokovou cytometrii poskytuje vhodný způsob měření telomerických sekvencí v hematopoetických buňkách obratlovců. Souprava obsahuje činidla pro 20 duplicitních...
IntraStain Kit spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Fixační a permeabilizační sada pro průtokovou cytometrii. IntraStain je určen pro dvoustupňovou fixaci a permeabilizaci jednobuněčných suspenzí. Tento postup umožňuje imunologickou detekci...
APOPTEST™-FITC spravce 3. 8. 2020 - 14:28
APOPTEST ™ -FITC byl navržen pro měření apoptózy u různých typů suspendovaných buněk pomocí průtokové cytometrie. Souprava obsahuje fluoresceinem konjugovaný annexin V, propidium jodid a...
Terminální Deoxynukleotidyltransferáza/FITC spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Terminální deoxynukleotidyltransferáza (TdT) je protein o velikosti 58 kDa, který katalyzuje polymeraci deoxynukleotidů na 3 'hydroxylovém konci. TdT je přítomen v jádrech normálních...

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru