Technologie kvadrupól Time-of-Flight (Q-TOF) umožňuje měření při vysokém rozlišení a přesné hmotě. Současně je možná selekce prekurzorového iontu v kvadrupolu a získání MS-MS spekter, čímž je získána vyšší selektivita a také konfirmace identity analytů porovnáním s MS-MS knihovnami. Systémy Agilent QTOF přináší vysoké hmotnostní rozlišení, přesnost hmoty a kvalitní měření izotopových poměrů. Narozdíl od technologie Orbitrapu jsou tyto parametry dosaženy bez kompromisu i při vysoké rychlosti sběru dat, což činí QTOF ideálním hmotnostním detektorem v kombinaci s technikami UHPLC a kapilární elektroforézy. Agilent nabízí nejširší portfolio LC-QTOF systémů  na trhu, a tedy může nabídnout odpovídající řešení dle nároků Vašich aplikací jako i ekonomickým možnostem.

Pokročilý software MassHunter zajišťuje plné využití komplexních dat získaných na vysokorozlišovacím hmotnostím spektrometru. Slouží k vyhledávání signálů dle jednotlivých přesných hmot, identifikace těchto signálů pomocí kombinace přesné hmoty a izotopových poměrů a porovnávání nalezených přesných hmot s dedikovanými databázemi sloučenin. Na přístrojích QTOF lze pracovat s výběrem prekurzorových iontů a sledovat plná produktová spektra či MRM přechody. V případě, že náš přístup je necílený a tedy neznáme prekurzorové ionty, lze pracovat v režimu Auto MS/MS nebo All ion MS/MS. Software MassHunter potom koreluje jednotlivé fragmenty s odpovídajícím mateřskými ionty na základě jejich chromatografických profilů a tato informace je následně využita k potvrzení identifikace analytu na základě porovnání s databází MS/MS spekter. Tento necílový přístup může být s úspěchem využit například v toxikologické analýze (databáze obsahující > 9000 sloučenin), nebo také pro screening veterinárních léčiv (databáze obsahuje > 1000 sloučenin) či pesticidů (databáze obsahuje >1600 pesticidů).

Agilent 7250 GC/Q-TOF system

Chcete mít možnost identifkace neznámých látek, potvrzení struktury nebo screeningu proti rozsáhlým databázím? Potřebujete přístroj s vysokým rozlišením a přesnou hmotou pro spojení s...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru