Centromerické próby spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice...
Telomerické próby spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice...
Specifické próby spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice...
Reagencie spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Výhody Agilent/DAKO FISH reagencií v porovnání se standardními FISH reagenciemi IQ buffer Kratší hybridizační čas (porovnání s konkurencí - obrázek 1) Samotná hybridizace trvá pouze 90 minut...
Nástroj pro design prób spravce 3. 8. 2020 - 14:28
SureDesign aplikační software (obrázek 1) nový moderní aplikační software SureDesign umožňuje zákazníkům vytvořit svou vlastní mikroarray, NGS target enrichment knihovny (SureSelect...

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru