Politika kvality společnosti HPST, s.r.o.

HPST, s.r.o., je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie, hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie, a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky a také komplexního řešení pro patologické laboratoře.

Kromě nabídky analytické instrumentace je HPST, s.r.o., také poskytovatelem autorizovaného servisu pro přístroje Agilent Technologies. Tým servisních techniků (pravidelně školených a certifikovaných výrobcem) zajišťuje širokou škálu servisních služeb od instalací a oprav přes preventivní prohlídky až po funkční verifikace a operační kvalifikace. Servisní oddělení také poskytuje vzdálenou podporu přes telefon nebo internet. HPST, s.r.o., pravidelně pořádá softwarová i hardwarová školení pro nové uživatele i pro pokročilé analytiky a workshopy v oblasti molekulární biologie. Nedílnou součástí služeb zákazníkům je také vývoj metod a aplikační podpora, kterou zajišťuje tým aplikačních specialistů.

HPST, s.r.o. je silnou, spolehlivou a respektovanou společností s profesionálním, nadšeným a komunikativním týmem, která je zákazníky vnímána jako spolehlivý obchodní partner, který je schopen plnit jejich potřeby. HPST poskytuje nejširší nabídku řešení a služeb v oblasti chromatografie, spektroskopie, molekulární biologie a komplexního řešení pro patologické laboratoře na českém trhu.

V této souvislosti jsou vedením společnosti stanoveny následující principy managementu kvality:

  • Poskytovat komplexní služby, naplnit potřeby a očekávání zákazníků
  • Udržovat otevřenou komunikaci a dlouhodobou spoluprací se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé…)
  • Naší činností chceme přinášet úsporu nejen našim zákazníkům, ale i životnímu prostředí
  • Stavět na dlouholeté tradici Hewlett – Packard obohacenou o vyšší flexibilitu, dynamičnost i rozšíření nabídky produktů a služeb pro analytické laboratoře
  • Neustále zlepšovat efektivitu procesů systému managementu kvality, pracovat s moderními postupy a nabízet osvědčené a moderní technologie
  • Rozšiřovat obchodní a realizační služby a sortiment služeb tak, aby nabídka společnosti byla trvale konkurenceschopná a naše služby byly komplexní
  • Zajistit vhodné technické a pracovní podmínky a současně disponovat odborně proškolenými a motivovanými zaměstnanci
  • Dodržovat smluvené dodací termíny a podmínky, dbát na maximální kvalitu odvedené práce

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy ČSN ISO 9001:2015. Vedení společnosti se osobně zavazuje angažovat při plnění požadavků systému managementu kvality a totéž vyžaduje od všech svých zaměstnanců, kteří jsou se systémem managementu jakosti seznámeni. Politika kvality je průběžně přezkoumávána, aktualizována a upřesňována do cílů kvality pro jednotlivé kalendářní roky.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru