Společnost Altium International s.r.o. je moderní obchodní společnost dlouhodobě působící na trhu v oblasti dodávek zboží v oblasti analytické instrumentace a v oblasti molekulární biologie a diagnostiky. Obchodní strategie spojená také s nabídkou kompletních servisních služeb dynamicky reaguje na vývoj a poptávku na trhu nabídkou nových služeb v oblasti vývoje cloudového řešení analýz sekvenačních dat.

Politika kvality je vyjádřením závazků vedení společnosti:

 • k plnění požadavků na management kvality, ochranu životního prostřední a bezpečnosti práce
 • k plnění požadavků kladených na systém kvality norem ISO 9001 a ISO 13485
 • k neustálému zlepšování efektivnosti procesů a nabízených služeb

Poskytuje rámec pro stanovení a následnému přezkoumání cílů kvality patřících do:

 1. monitorování rizik a příležitostí pro plnění současných a budoucích požadavků zákazníků s cílem zvýšit jejich spokojenosti
 2. budování dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky s cílem reagovat na stále se zvyšující se nároky na poskytované služby
 3. udržování vzájemných a dlouhodobých partnerských vztahů s dodavateli
 4. průběžné zlepšování efektivnosti realizovaných procesů a realizací včasných a bezproblémových dodávek zboží a služeb včetně odpovědného chování vůči životnímu prostředí
 5. Rozšiřování portfolia služeb k trvalé konkurenceschopnosti
 6. vytváření příznivých a motivujících podmínek pracovního prostředí zaměstnanců
 7. dodržování ochrany zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně dalšího vzdělávání k zajištění jejich profesního růstu a rozvoje
 8. podpora otevřeného dialogu se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, státní správou a dalšími zainteresovanými stranami s interakcí na podněty
 9. sledování právních norem a předpisů, vytváření podmínek k jejich dodržování
 10. podpora vědy a výzkumu formou sponzoringu
 11. udržování řádného stavu zdrojů a infrastruktury

Vedení společnosti se osobně zavazuje angažovat při plnění požadavků systému managementu kvality. Od všech svých zaměstnanců, kteří jsou průběžně seznamováni s jednotlivými částmi systému managementu kvality očekává důsledné dodržování nastavených procesů, pochopení politiky kvality společnosti, spolu s dodržováním kodexu etiky, dodržováním právních norem a předpisů, aktivní přístup a hledání podnětů k neustálému zlepšování procesů a souvisejících činností a jejich loajalitu vůči společnosti. Politika kvality je průběžně přezkoumávána, aktualizována a upřesňována do cílů kvality pro jednotlivé kalendářní roky.

 Pro další informace ohledně ISO certifikace a politiky kvality kontaktujte Lenka Peterková, e-mail lenka.peterkova@hpst.cz 

V Praze 1.6.2023

RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel

 

Jsme držiteli ISO 9001:2015 Standard managementu kvality a  ISO 13485:2016 Certifikace systému řízení kvality zdravotnických prostředků

ISO 9001             ISO 13485   

 

 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru