Agilent, přední výrobce GC/MS instrumentace, uvedl jako první na trh technologii GC/MS trojitého kvadrupólu. Snímáním selektivních hmotnostních přechodů v režimu multiple reaction monitoring (MRM) je eliminována většina interferencí pocházejících z matrice, čímž dochází k významnému snížení poměru signálu k šumu. Agilent trojité kvadrupoly disponují vysokou rychlostí sběru MRM přechodů a nízkým mimálním dwell time, což umožňuje analyzovat až několik stovek látek v jedné metodě.

GC/MS QqQ Agilent může být pro vaší laboratoř výkonným "pracovním nástrojem" pro ultrastopovou kvantitativní analýz v komplexních matricích, jako jsou potraviny, vzorky životního prostředí nebo biologické vzorky. Tyto přístroje nacházejí rutinní uplatnění ve vodařských laboratořích, laboratořích kontroly rostlinných nebo živočišných potravin, laboratořích klinické či soudní toxikologie. I v oblasti výzkumu, například v cílené metabolomické analýze, se uplatňují bok po boku s komplementárními LC/MS technikami. Nedávno byla metoda GC/MS s trojitým kvadrupolem také uznána jako možná technika pro analýzu dioxinů a tak mají tyto přístroje možnost zastoupit mnohem dražší a provozně náročnější sektorové analyzátory.

Když tedy vybíráte GC/MS trojitý kvadrupól, proč byste měli volit Agilent?

Stejně jako na poli GC/MS single quady, jsou také Agilent GC/MS trojité kvadrupóly na špičce ve své třídě. Najdete v nich unikátní technologie, které zabezpečují výkonnost těchto přístrojů z hlediska parametrů rychlosti, citlivosti, snížení úrovně šumu, ale také zajištují minimum údržby a odstávek, například:

  • Patentované hyperbolické pozlacené křemenné kvadrupóly mají unikátní tvarovou stabilitu a umožňují vyhřívání až na 200°C pro automatické tepelné čištění a průběžné odstraňování kontaminace. Naproti tomu běžné kovové kvadrupóly kvůli jejich teplotní roztažnosti není možné vyhřívat na takové  teploty a jsou proto náchylnější ke kontaminaci a nutnosti čištění v průběhu jejich provozu.
  • Samočistící iontový zdroj (Agilent JetClean) - je unikátní technologie automatizovaného, softwarem ovládaného čištění iontového zdroje zaváděním vodíku. Je významně snížena frekvence čištění iontového zdroje (3-5x) a přístroj je možné provozovat s maximální časovou efektivitou.
  • Unikátní technologie backflush pomocí Capillary Flow Technology a přídavného EPC modulu - po eluci cílových analytů je otočen průtok mobilní fáze kolonou a zajištěno "vypečení" netěkavých koextraktů zpět do split line injektoru. Je tak zajištěna nižší kontaminace a delší životnost GC kolony.

Agilent GC/MS trojité kvadrupóly jsou plně ovládány softwarem MassHunter, který spolu s rozsáhlými databázemi pesticidů a environmetálních kontaminantů maximálně zjednodušuje vlastní analýzy od prvotního ladění instrumentu až po vytvoření závěrečného protokolu. MassHunter také umožňuje plnou Compliance v souladu s US FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11 nebo podobnými směrnicemi v jiných regionech. SW MassHunter Vám nabízí snadnou tvorbu MRM metod, včetně módu dynamické MRM (dMRM) pro snadnější a automatizovanou tvorbu MS/MS akvizičních metod.

Agilent má v instrumentaci GC/QqQ nejširší instalovanou bázi jak v ČR, tak i celosvětově.

Agilent 7000D GC/QQQ system

Agilent 7000D je GC/MS trojitý kvadrupól pro běžné rutinní laboratoře v oblasti potravin, životního prostředí, kliniky, metabolomiky. Níže je přehled jeho základních vlastností a specifikací...
Více

Agilent 7010B GC/QQQ system

Trojitý kvadrupól bořící hranice současné GC-MS/MS Agilent 7010B GC/QQQ s analyzátorem typu trojitý kvadrupól (QQQ) je v současné době nejnovější přírůstek do rodiny Agilent hmotnostních...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru