Kodonové bias

Kmeny BL21-CodonPlus obsahují extra kopie genů, které kódují tRNA, jejíž malé množství často limituje translaci heterologních proteinů v E. coli . Jsou ideální pro expresi genů...
Více

Kodonové bias a rozpustnost

Zkombinovali jsme technologii nízké růstové teploty s našimi poprvé uvedenými kompetentními buňkami BL21-CodonPlus a opět tak zvýšili pravděpodobnost úspěšné exprese. Exprese některých genů...
Více

Nerozpustné proteiny

Kompetentní buňky ArcticExpress jsou určeny pro běžnou bakteriální genovou expresi znesnadněnou nerozpustností proteinu. Tyto buňky jsou odvozeny od vysoce účinného kmene Stratagene BL21...
Více

Toxické proteiny

Základní kmen BL21 neobsahuje gen pro T7 RNA polymerasu a může být použit s expresními systémy bez T7 RNA polymerasy. Tento kmen poskytuje tu nejlepší kontrolu exprese genů extrémně...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru