Universální spektrofotometry s výměnným nástavcem pro plamen a kyvetu - deutériová korekce

Sestava Agilent 240FS/GTA120 využívá všech předností, které nabízí model atomového absorpčního spektrometru pro rychlosekvenční plamenové analýzy Agilent 240FS AA. Sestava však v sobě dále zahrnuje nástavec pro analýzy s elektrotermickou atomizací na grafitové kyvetě. Kyvetový modelu GTA 120 je snadno a rychle manuálně vyměnitelný (odpadá riziko časté poruchy otáčecího motorku jako je tomu u konkurenčních strojů) za plamenový nástavec. Kyvetový modul GTA 120 je vybaven programovatelným autosamplerem PSD 120. Spektrometr využívá deuteriové korekce pozadí jak pro plamen, tak pro kyvetu. Toto řešení je vhodné především pro laboratoře, které rutinně využívají AA analýzy na plameni a nahodile vyžadují stanovení prvků s nízkými koncentracemi v kyvetě.

Agilent 240FS AA je externím počítačem řízený AA systém s plnohodnotným dvoupaprskovým uspořádáním optiky, deuteriovou korekcí pozadí (odezva 2ms) a karuselem pro 4 lampy (fixně uchycené tak, že nejsou vystaveny vibracím, jako je tomu v případě pohyblivých karuselů). Jako standard nabízí spektrometr 240FS AA automatickou selekci lamp a automatické nastavení průtoku plynů. Agilent 240FS AA využívá bezkonkurenčně propracovaný plamenově atomizační systém Mark 7 vytvořený s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a jednoduchost údržby. Zmlžovací komora systému Mark 7 je vytvořena z termoplastických materiálů a zaručuje tak dlouhou životnost a výbornou chemickou odolnost vůči kyselinám i organickým rozpouštědlům a díky systému „twist and lock“ umožňuje velmi snadnou údržbu. Jak je patrné z obrázku níže, do zmlžovače ani hořáku nevedou žádné hadičky s hořlavými plyny, jak je tomu u obyčejných AAS spektrometrů. Dosaženo je tím maximální bezpečnosti obsluhy a je tak eliminováno riziko popálení vyplývající z možnosti vypadnutí hadičky vedoucí hořlavý plyn.

240aa 240aa2

Uživatelsky oblíbený velmi přívětivý software SpectrAA Base je u modelu rozšířen o nadstavbu SpectrAA Pro a je postaven na platformě softwaru oceněného odbornou veřejností v anketě pořádané při nejprestižnější analytické konferenci PITTCON. Model 240FS AA je uzpůsoben i pro použití v prašném a korozivním prostředí.

Kompletní utěsnění optiky, ochranná vrstva křemene na zrcadlech, možnost promývání systému čistým vzduchem pro zamezení vniku korozivních par, to vše pro zaručení maximální životnosti spektrometru. Snadnost a rychlost výměny či adjustace lamp bez nutnosti odstranění opláštění přístroje je samozřejmostí. Automatizace pro snadnost měření a nízké náklady - automatická volba vlnové délky a štěrbiny, čtyři lampy ve fixní poloze pro rychlou a spolehlivou výměnu a funkce předehřívání další lampy šetří Váš čas a náklady.

Příslušenství

Díky volitelnému příslušenství pro generování  studených par hydridů (VGA 77) je možné analyzovat stopová množství Hg a dalších hydridy tvořících prvků (As, Se, Sn, Bi, Sb, Te). S využitím doplňkového příslušenství ETC 60 k VGA77 je možné provádět stanovení těchto prvků bez plamene a tedy i bez nutnosti přítomnosti obsluhy.

240aa3

Jasným standardem je možnost připojení velmi výkonného autosampleru SPS4. Autosampler SPS 4 je nejrychlejším samplerem ve své třídě s pohybem dávkovací jehly ve všech směrech. To přispívá ke k usnadnění práce, zrychlení analýz a vyššímu výkonu laboratoře. Autosampler SPS3 má 260 pozic pro vzorky + 11 pozic pro standardy + 6 pozic pro zásobní roztoky a nabízí velmi účinný proplach a regulované otáčky pro eliminaci mezivzorkové kontaminace. Automsampler je možný doplnit o uzaviratelný kabinet s možností odtahu.

Dále může být systém doplněn o příslušenství SIPS (sample introduction pumping system). Toto příslušenství umožňuje online kalibrace ředěním z 1 standardu, rychlé online ředění vzorků mimo kalibrační rozsah, online spiking či přídavky ionizačních pufrů – provedení SIPS 10 (jednohlavé peristaltické čerpadlo) nebo SIPS 20 (dvouhlavé peristaltické čerpadlo umožňující míšení vzorku s jiným roztokem v průběhu měření a u systému FS umožňuje on-line přídavek vnitřního standardu).

260aa_7  240aa_8

možnosti odtahu
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru