AAS pro rychlé, rutinní a snadné analýzy na plameni

Agilent 55B AA spektrometr je ideální laboratoře vyžadující základní AAS s pokročilými softwarovými funkcemi. Jedná se o dvoupaprskový spektrometr osazený LCD obrazovkou a účelovou klávesnicí pro jednoduchý a na počítači nezávislý provoz. Spektrometr Agilent 55B AA kombinuje robustnost s integrovaným softwarovým rozhraním pro rychlé a snadné ovládání.  Spektrometry Agilent 55B je také možné kombinovat s modely 240Z za vzniku tzv. duálního AAS systému ovládaného operátorem pomocí jedné PC stanice.

Výkonné a solitérní AAS

 • Agilent 55B AA je robustní, spolehlivý a snadno ovladatelný. To ho činní ideálním i pro vzdálená pracoviště, kde jsou vyžadovány rychlé rutinní analýzy bez jakýchkoliv kompromisů v kvalitě.
 • Snadné ovládání pomocí LCD panelu a integrované klávesnice
 • Snadná kalibrace s přímým odečtením koncentrace
 • Konfigurovaný pro přímé připojení LIMS přes RS232
 • Vhodný i pro náročné podmínky v drsném prostředí

Snadný a rychlý provoz

 • Snadné nastavení – zobrazení a editace parametrů přímo na zabudované LCD obrazovce
 • Žádné složité adjustace – plně automatická volba vlnové délky a štěrbiny
 • Zvýšená přesnost výsledků – karusel pro dvě lampy s automatickou selekcí a automatickým předehříváním lampy pro další prvek s možností využití víceprvkových lamp.
 • Snadné vytvoření a zálohování až 30 Vámi vytvořených metod
 • Kuchařka pro správné nastavení metody pro požadovaný prvek
 • Otevření a snadná modifikace metody

Zobrazení výsledků na integrované LCD obrazovce

 • Snadné ověření výsledků při každém měření
 • Přehled o koncentracích, přesnosti a absorbancích
 • Zobrazení kalibrací pro vizuální kontrolu linearity, koncentrací či absorbancí
 • Volba až z 8 světových jazyků softwaru – volba skrze softwarové menu
 • Průmyslový LCD display a dedikovaná klávesnice uzpůsobená pro drsné podmínky.

Robustní konstrukce pro celoživotní provoz

 • Ideální pro provoz v náročných podmínkách
 • Utěsněná optika se zrcadly chráněnými křemennou vrstvou - ochrana před prachem a výpary pro dlouhodobě stabilní výkon s možností externího proplachu čistým vzduchem (zvýšená ochrana proti korozivním parám i prachu)

Deuteriová korekce pozadí

 • Přesné korekce s rychlou odezvou (2 ms)
 • Dlouhá životnost lamp díky vylepšené kontrolní elektronice
 • Snadný přístup k deuteriové lampě, snadná optimalizace a rychlá výměna

Možnost rozšíření a dostupné příslušenství

 • SIPS – „sample introduction pumping system“ umožňující on-line ředění vzorků
 • UtrAA lampy - vysoce výkonné lampy se zvýšenou intenzitou pro zlepšení detekčních limitů
 • Příslušenství pro stanovení stopových koncentrací Hg a hydridy tvořících prvků jako As, Se, atp. – VGA 77 (Vapour Generation Accessory)
 • Počítač pro poloautomatické, sekvenční, multiprvkové analýzy s využitím autosampleru SPS3.
 • Možnost propojení s modelem 240Z za vzniku tzv. duálního AAS systému pro současné analýzy na plameni a v kyvetě

Dále v nabídce Agilent Technologies naleznete spektrometry vyšších modelových řad. Modely 240 a 240FS, 280FS s atomizací v plamenu, dále modely 240Z/280Z s atomizací vzorků v grafitové kyvetě či duální systém AAS Duo. 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru