CRISPRevolution kity firmy Synthego umožňují objevovat nové obzory v genomovém inženýrství za použití přesných, plně syntetických RNA s mimořádně vysokou účinností editace. CRISPR odborníci se shodují, že použití syntetických sgRNA v genomovém inženýrství produkuje efektivnější a konzistentnější výsledky než jakýkoli jiný typ používaných guides. Synthego sgRNA se mohou pochlubit frekvencemi indelů až 97%, což usnadňuje účinnou editací prakticky jakéhokoli typu buňky. Lze objednat sgRNA specifickými chemickými modifikacemi, které poskytují větší stabilitu a sníženou aktivaci buněčné vrozené imunitní odpovědi, což má za následek lepší editaci v podstatě v každém experimentu.

Syntetické sgRNA

Pro optimální výsledky můžete využít designovací nástroj na stránkách firmy Synthego, který je volně k dispozici

Gene knockout kity v2

Synthego Gene Knockout Kit v2 je speciálně navržen tak, aby generoval knockout jednoho genu kódujícího lidský protein. Využívá se strategie více guides (multi guides), které jsou strategicky navrženy do klíčových oblastí požadovaného genu.

Pokročilé aplikace sgRNA

Pro pokročilé výzkumníky, kteří se nespokojí se standardní RNA je tu eventualita tvz. pokročilých RNA, která může být přizpůsobena konkrétním výzkumným potřebám. Je možné syntetizovat guide RNA, které jsou kompatibilní s jakoukoli nukleázou CRISPRu. Je možné také změnit sekundární strukturu guide  RNA podle vašich požadavků.

Screeningové knihovny

Specifické řešení pro výzkumníky s rozsáhlejšími projekty. Spolehlivé screeningové knihovny CRISPR umožňují zacílení velkého počtu genů se sníženým rizikem falešných negativit a pozitivit a citelně snižují  časovou náročnost experimentů.

Rychlý kontakt
Galerie

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru