SepSolve Analytical je součástí skupiny Schauenburg Analytics a je sesterskou organizací výrobce Markes International. Společnost SepSolve je zaměřena na vývoj a výrobu produktů v oblasti GCxGC a TOF MS včetně software pro vyhodnocení dat a nabízí ucelená řešení pro řadu aplikací. 

Hmotnostní spektrometry BenchTOF2™ jsou druhou generací úspěšné série time-of-flight hmotnostních spektrometrů BechTOF MS. Disponují vysoce-účinným zdrojem s přímou extrakcí iontů, díky kterému je dosažena citlivost na úrovni režimu selected ion monitoring (SIM) kvadrupólových analyzátorů.  Díky vysoké citlivosti a získání plné spektrální informace lze paralelně provádět cílenou kvantitativní analýzu, screening a analýzu neznámých látek, aniž by bylo třeba měnit nastavení parametrů měřící metody.

Schéma BenchTOF MS
Schéma BenchTOF MS

Při použití GC/MS s EI ionizací při standardní energii 70 eV dochází u většiny látek k poměrně bohaté fragmentaci. Analytik by často uvítal dosažení "měkčí" ionizace, ideálně i detekci molekulového iontu. A právě toto nabízí SepSolve technologie  Select eV, pomocí níž lze nastavit v iontovém zdroji podmínky snížené ionizační energie (celkový rozsah 10-70 eV).  Díky patentované technologii Tandem Ionisation®, lze  běhěm měření přepínat mezi vysokoenergentickým a nízkoenergetickým režimem nastavení zdroje, takže získáme dva simultánní záznamy dat, jeden se standardními a druhý s nízkoenergetickými spektry. 

Tandemová Ionizace - simultánní sběr dat se standardní EI a měkkou EI ionizací
Tandemová Ionizace - simultánní sběr dat se standardní EI a měkkou EI ionizací

 Proč hmotnostní spektrometr BenchTOF2?

  • Spolehlivá identifikace analytů díky kombinaci citlivosti na úrovni SIM režimu kvarupolů, vysoké kvalitě spekter, která nepodléhají zkreslení nebo snížení intezity vyšších hmot, a chytrým softwarovým nástrojům jako je vyhledávání píků a spektrální dekonvoluce
  • Zlepšené meze detekce při zachování splných spekter. Narozdíl od SIM režimu lze libovolně vybrat (změnit) kvantifikační či konfirmační hmotu v případě interference a lze detekovat neomezený počet látek v analýze.  Zároveň lze data analyzovat retrospektivně, protože je uložena planá spektrální informace. 
  • Vyšší dynamický rozsah: více než 5 řádů, umožňující současné měření vyšších koncentrací látek při zachování mezí detekce pro látky s nižsí intenzitou, aniž bychom museli provádět opakování s jiným ředěním. 
  • Kompatibilita s rychlou GC a GC×GC separací díky nepřekonatelné akviziční rychlosti BenchTOF2
  • Simultánní sběr vysokoenergetických (70 eV) EI a "měkkých" EI spekter s využitím patentované technologie Tandem Ionisation® technology. Díky tomu je možné spolehlivě identifikovat i látky, jejichž spektra jsou při standarní EI  málo unikátní (například izomery) nebo tam, kde chybí molekulový iont.
  • Možnost použití vodíku jako nosného plynu pro rychlejší separace a nižší provozní náklady 
  • Sndnost použití: Kontrola přístroje, vývoje metod, analýzy dat a chemomentrické analýzy z jednotného uživatelského rozhraní. V TOF MS vždy sbíráte všechna data a tedy odpadá jakýkoli vývoj MS metody. 

Přehled aplikační literatury naleznete zde.

Stažení literatury je možné po registraci zde.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru