1. 2. 2023
Daniel Sander, HPST, s.r.o.

Na GC Agilent se spoléhají i v pražské centrále Linde Gas, a.s., kde v roce 2020 zařizovali novou akreditovanou kalibrační laboratoř.

Nová kalibrační laboratoř speciálních plynů vyhovuje všem předpisům normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a perfektně tak reprezentuje dnešní instrumentální vybavenost Linde Gas, a.s., jako jednoho z největších výrobců čistých i směsných technických plynů a kalibračních směsí. Pražská analytická laboratoř Linde Gas, a.s., dlouhodobě zajišťuje analýzu složení a následně certifikaci kvality připravovaných plynných směsí. Pro stanovení přesných koncentrací jednotlivých složek plynných směsí a deklaraci jejich čistoty zde mimo jiné využívají i GC Agilent.

Novou laboratoř si v roce 2020 vyžádalo navýšení výroby a součástí projektu bylo i zavedení automatického systému, který dnes přijímá data o zakázce, zajišťuje odběr a analýzu vzorku a konečně i zpracovává výsledky. K dosavadní soustavě čtyř chromatografů Agilent (6890N: FID - analýza uhlovodíků C1-C6 v matricích N2, Ar, synt. vzduch, H2, O2, CO2; 6890N a 7890B: TCD - analýza permanentních a vzácných plynů H2, CO2, O2, N2, CH4, CO,He, Ar, Ne, Xe… ;Micro GC A490 - rychlá analýza permanentních plynů v technických směsích), byly zakoupeny další dva nové plynové chromatografy 8890. Jeden využívá FID a TCD detekce, a nahrazuje starší model, druhý je osazen TCD a ECD detektorem a nově slouží k doplňkové kontrole čistoty směsí obsahujících halogenované deriváty.

Laboratoře Linde Gas, a.s., si na GC Agilent nejvíce cení jejich robustnosti, spolehlivosti, životnosti spotřebních dílů a v neposlední řadě pak vysoké opakovatelnosti měření.

GC 8890 s TCD+ECD detektorem
GC 8890 s TCD+ECD detektorem
GC 8890 s FID+TCD detektorem
GC 8890 s FID+TCD detektorem

Součástí návrhu automatizace analytického procesu byla i obnova ovládacího softwaru pro chromatografy. Za tímto účelem byl instalován Server client nejnovějšího software OpenLab CDS Workstation. Síťové licenční řešení umožňuje sběr dat na jedno uložiště, nezávislou kontrolu všech připojených GC z libovolných PC stanic a zvyšuje i bezpečnost získaných dat. SW OpenLab je komunikačně provázán s vnitřním softwarem laboratoře a například tak přijímá pokyn pro nástřik vzorku, nebo odesílá získaná data zpět k dalšímu zpracování. U nového softwaru na pracovišti oceňují velký posun v uživatelském rozhraní a jednoduchost vyhodnocování.

tlakové lahve
Obr. 2: Tlakové lahve plynných směsí jsou připojovány přes redukční ventily zaručující stabilní kontinuální přívod vzorku v průběhu analýz.
Zdroj

Pro další informace kontaktuje produktového specialistu - Daniel Sander daniel.sander@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru