15. 1. 2024
Altium International s.r.o.

Ze zajímavých instalací v roce 2023 bychom se chtěli ohlédnout ke GC 8890 s duálním FPD detektorem, který jsme instalovali v laboratoři Vojenského výzkumného ústavu v Brně. Dual FPD detektor slouží pro detekci stopových koncentrací sirných a fosforečných organických sloučenin.

Vojenský výzkumný ústav

V laboratoři VVÚ se dokonce jednalo už o druhý takový chromatograf. Plynové chromatografy vybavené FPD či FID detektory zde na oddělení dekontaminace zajišťují rutinní analýzy kapalných vzorků připravených v rámci výzkumných úkolů či testů. Předmětem analýz jsou zejména zbytkové koncentrace vybraných bojových chemických látek, či jejich rozkladných produktů. Při testech dekontaminační účinnosti se ověřuje splnění přípustných zbytkových množství kontaminantů po provedeném dekontaminačním procesu.

FPD detektory jsou v této oblasti využívány, protože jsou pro dané účely dostatečně citlivé a přitom robustní a přesné, s vysokou opakovatelností nástřiků. Laboratoř si chválí i operační software OpenLab CDS Workstation, který jim dle jejich slov umožňuje rychlou a pohodlnou přípravu měřících sekvencí a vyhodnocování výsledků.

 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský

Další méně tradiční způsob detekce využívají ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze. Zde se laboratoř spoléhá na NCD detekcí, kdy nově pořízený chromatograf 8890 využívají pro analýzy dusíkatých organických látek, konkrétně těkavých N-nitrosaminů, v pivu a sladu.

N-nitrosaminy jsou toxické látky s prokázanými karcinogenními a mutagenními účinky jejichž přítomnost je známa v mnoha potravinách, jako jsou např. uzeniny či pivo. Z tohoto důvodu je stanovení jejich koncentrací v pivu a jeho surovinách důležitou analýzou v rámci kontroly kvality a zdravotní nezávadnosti. V běžných situacích se koncentrace N-nitrosaminů v pivu pohybují pod 0,2 µg/l, což i v případě vypití několika půllitrů takového piva neznamená žádné zásadní zdravotní riziko (z pohledu N-nitrosaminů). 

NCD detekce dále laboratoř využívá i k výzkumným účelům, a to při hledání a studiu dosud neznámých netěkavých nitroso sloučenin v pivu a sladu. 
 


 

Zdroj

Pro další informace neváhejte kontaktovat produktového specialistu Daniela Sandera, daniel.sander@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru