Mass Profiler Professional je výkonná softwarová platforma vytvořená pro chemometrické zpracování multivariačních dat z hmotnostních spektrometrů. V rámci jednoho projektu lze v Mass Profiler Professional kombinovat data ze všech typů hmotnostních analyzátorů (LC/MS, GC/MS, CE/MS a ICP/MS), takže Mass Profiler Professional představuje unikátní platformu využitelnou v celé řadě disciplín jako je metabolomika, proteomika, lipidomika, analýza potravin, environmentální chemie, forenzní chemie a toxikologie, petrochemie apod. Kromě předběžného zpracování dat (normalizace, transformace rozsahu), obsahuje Mass Profiler Professional řadu statistických nástrojů pro neřízené i řízené techniky strukturního rozpoznávání. Mass Profiler Professional je úzce provázaný s Agilent MassHunter a Agilent OpenLAB ChemStation, dohromady tak tvoří silný nástroj pro zjištění statisticky významných rozdílů mezi skupinami vzorků, hledání skrytých vztahů mezi vzorky a proměnnými nebo tvorbu modelů pro klasifikaci neznámých vzorků. Pro snadnější a rychlejší analýzu může uživatel použít předdefinovaných kroků pro rychlou základní analýzu. Nemusíte být statistik, abyste dosáhli prvotřídních výsledků.

Mass Profiler Proffesional:

  • Diferenční analýza dvou nebo více sad vzorků na základě dat z jednoho, nebo více MS přístrojů
  • Vytvořeno jak pro uživatelé hmotnostních spektrometrů tak pro statistiky s možností předdefinovaných kroků pro rychlou analýzu.
  • Analýza rozptylu, neřízené techniky strukturního rozpoznávání (PCA, klasterace), tvorba a validace klasifikačních modelů (PLS-DA, Support Vector Machines, Naïve Bayes, umělé neuronové sítě).
  • Vestavěný prohlížeč hmotnostních spekter pro snadnou identifikaci markerů pomocí LC/MS a GC/MS databází a knihoven (METLIN, forenzní a toxikologická knihovna, knihovna pesticidů a veterinárních léčiv, NIST, Agilent Fiehn Metabolomic).
  • Import dat ze Spectrum Mill software pro proteomické aplikace.
  • Pathway Architect Modul: umožňuje snadno identifikovat ovlivněné metabolické procesy.
  • Automatizace zpracování dat a klasifikace vzorků pomocí skriptů.

 

Aplikace
Brožury, Technické specifikace
Videogalerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru