Agilent 6230B TOF LC/MS systém poskytuje přesné měření hmoty pro širokou škálu aplikací, zahrnujících profilování, identifikaci, charakterizaci a kvantifikaci jak malých tak velkých molekul. Tento systém poskytuje vhodný analytický nástroj pro aplikace jako jsou vývoj léčiv, toxikologie, identifikace produktů syntéz, analýza rekombinantních proteinů atd. Agilent 6230B TOF MS je vybaven iontovým zdrojem Agilent Jet Stream (AJS), který vede k efektivní ionizaci a desolvataci a dramaticky zlepšuje citlivost systému.

Pokročilý software MassHunter umožňuje snadnou analýzu naměřených dat, vyhledávání signálů dle jednotlivých přesných hmot, identifikace těchto signálů pomocí kombinace přesné hmoty a izotopových poměrů a porovnávání nalezených přesných hmot s dedikovanými databázemi sloučenin. Vložením napětí do zóny mezi kapilárou a vstupem do prvního kvadrupólu lze dosáhnout fragmentace iontů. Pomocí algoritmu tzv. All ion MS/MS koreluje software MassHunter umožňuje jednotlivé fragmenty s odpovídajícím mateřskými ionty na základě jejich chromatografických profilů a tato informace je následně využita k potvrzení identifikace analytu na základě porovnání s databází MS/MS spekter. Tento necílový přístup může být s úspěchem využit například v toxikologické analýze (databáze obsahující 2500 sloučenin), nebo také pro screening veterinárních léčiv (databáze obsahuje 600 sloučenin).

  • Rozsah měření hmot 25 - 20 000 amu
  • Hmotnostní rozlišení > 22 000
  • Přesnost hmoty < 1 ppm
  • dynamický rozsah 5 řádů
  • rychlost sběru dat 30 Hz
  • citlivost na úrovni pg
  • Široké spektrum připojení ionizačních zdrojů: AJS, ESI, APCI, APPI, multimode IS (ESI a APCI), MALDI a HPLC-Chip/MS interface, DART, ASAP

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies .

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru