19. 8. 2022
Kolektiv laboratoře Plynové chromatografie SVÚJ; Daniel Sander, HPST, s.r.o.

Obnova techniky na Státním veterinárním ústavu v Jihlavě, oddělení chemie, laboratoř plynové chromatografie

K obnově GC techniky došlo v roce 2021 na Státním veterinárním ústavu v Jihlavě, oddělení chemie, v laboratoři plynové chromatografie. Oddělení chemie je součástí Zkušební laboratoře č. 1129 „Laboratoře SVÚ Jihlava“, která je  akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Činnost oddělení je zaměřena na fyzikálně chemická vyšetření potravin a krmiv živočišného i rostlinného původu, stanovení nutričních hodnot potravin dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, analýzy jakostních znaků potravin (masné a mléčné výrobky, med, tuky, cereální výrobky atd.), analýzy nutričních hodnot a jakostních znaků krmiv a analýzy zdravotní nezávadnosti krmiv.

Významnou část analýz tvoří speciální chemické analýzy zaměřené na stanovení cizorodých látek v potravinách i krmivech – těžké kovy, pesticidy, polychlorované bifenyly, mykotoxiny, procesní kontaminanty (polyaromatické uhlovodíky, akrylamid), rezidua veterinárních léčiv. Mezi další analýzy patří i analýzy přídatných látek v potravinách (barviva, konzervanty, sladidla, chuťové látky).

V závěru loňského roku jsme pro naše pracoviště zakoupili nový plynový chromatograf Agilent 8890 jako náhradu za dosluhující  plynový chromatograf Agilent 6890. Nový plynový chromatograf je vybaven split-splitless nástřikem, dvěma detektory NPD a softwarem OpenLab CDS. U plynového chromatografu oceňujeme velký autosampler, který umožňuje pohodlné uložení vzorků a měření větších sekvencí vzorků.

8890

Plynový chromatograf  je využíván ke sledování oranofosforových pesticidů v potravinách a krmivech. Zapojení dvou kolon o různé polaritě do jednoho nástřiku umožňuje snadnější konfirmaci sledovaných analytů.

Dále plynový chromatograf využíváme v oblasti toxikologie, stanovení carbofuranu (účinná látka přípravku furadan, který bývá zneužíván k trávení nejen volně žijících zvířat, ale i psů a koček). V případě otrav zvířat se analýza provádí v biologickém materiálu z uhynulých zvířat, případně v nalezených návnadách.

Zdroj

Pro více informací kontaktujte:

DanDaniel Sander
Produktový specialista (GC, generátory plynů Peak Scientific)
Tel. 724 805 278
E-mail: daniel.sander@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru