5. 10. 2023

Vážení příznivci buněčné biologie,

přinášíme vám zajímavé novinky, které vám můžeme nabídnout v buněčné biologii a mikroskopii. Nejprve bychom vás rádi pozvali na Setkání uživatelů Agilent Seahorse XF, které pořádáme společně s oddělením Bioenergetiky v FGÚ v Praze 4 ve středu 11. 10. 2023.

 Jiný pohled na buněčné populace živých neznačených buněk v reálném čase umožňuje holografie.  Uživatele holografických mikroskopů Nanolive potěší nová možnost kvantitativní analýzy lipidových kapének pomocí The Smart Lipid Droplet Assay, a to nadále v živých neznačených buňkách. Horkou novinkou v Nikon mikroskopii  je zobrazovací systém Eclipse Ji pro vzorky ve formátu mikrotitrační destičky, který spojuje precizní optiku Nikon společně s uživatelsky jednoduchým hardwarem i softwarem.


Agilent Seahorse XF: Setkání uživatelů Seahorse 11.10. 2023

Zabýváte se dlouhodobě buněčným metabolismem nebo to plánujete a chcete se dozvědět, jak s tím začít? Zúčastněte se již pátého Setkání uživatelů Seahorse XF, které tradičně pořádáme ve spolupráci s Oddělením bioenergetiky Fyziologického ústavu AV ČR.

Tématicky bude letošní setkání uživatelů zaměřeno na měření metabolismu živých buněk v hypoxii. S novinkami v oblasti Seahorse XF a úvodem do hypoxických měření nás seznámí Annika Bagge, aplikační specialistka pro buněčnou biologii ve společnosti Agilent Technologies. Na dopoledním programu bude zejména praktická „hands-on“ část, kdy se můžete zúčastnit a diskutovat průběh metabolického experimentu na přístroji Agilent Seahorse XFe24. V odpolední části se zaměříme na oblasti troubleshootingu včetně normalizace dat a dále na propojení s dalšími aplikacemi. Hlavní myšlenkou je možnost navázání nových pracovních kontaktů, možnost diskutovat s předními odborníky v oblasti metabolismu vlastní aplikace a v neposlední řadě se dozvědět, jak řešit různá úskalí při Seahorse XF experimentech.

Přihlásit se můžete přes naše internetové stránky zde.


Nanolive - The Smart Lipid Droplet Assay LIVE

Lipidové kapénky jsou husté zásoby lipidů v cytoplazmě, které hrají roli v metabolické regulaci. Jsou průsvitné a nelze je detekovat pomocí tradiční světelné mikroskopie bez použití barvení. Mají však vysoký index lomu, takže je lze detekovat bez značení pomocí zobrazování Nanolive, potvrzené korelačním fluorescenčním zobrazením. Test Smart Lipid Doplet Assay (SDLA) automaticky segmentuje lipidové kapičky a buněčné hranice, čímž automaticky kvantifikuje změny v lipidových kapénkách v živých buňkách v průběhu času. Jedná se o nový „test jedním kliknutím“, který vyvinula společnost Nanolive pro segmentaci a analýzu lipidových kapének  bez nutnosti barvení buněk nebo odstřeďování vzorků. Pro sledování lipidových kapének v buňkách tak potřebujete pouze vysoce kvalitní buněčnou kulturu a požadované ošetření buněk. Získáte takto funkční buněčná data s menším úsilím a nižšími náklady ve srovnání s tradičními mikroskopickými přístupy. Test SDLA poskytuje 39 metrik pro kompletní kvantitativní analýzu morfologie, obsahu a distribuce lipidových kapének na úrovni jednotlivých buněk a na úrovni buněčné populace.

2
Obr. Velmi přesná segmentace lipidových kapének v buňkách bez označení pomocí technologie Nanolive imaging díky The Smart Lipid Droplet Assay LIVE

Mikroskopie Nikon: ECLIPSE Ji

Novinkou v rodině mikroskopů Nikon je plně automatizovaný zobrazovací systém řízený umělou inteligencí - ECLIPSE Ji pro snímání série vzorků buněk v mikrotitračních destičkách. V kombinaci s programem NIS-Elements SE lze bez problémů a automaticky provádět jak získávání snímků, tak analýzu a vytváření grafů. Zároveň renomovaná optika Nikon poskytuje jasný a ostrý obraz buněk.

Eclipse Ji nejprve automaticky detekuje typ a rozměry destičky a během rychlého náhledu zjistí, které jamky obsahují vzorek, což umožňuje snadno přeskočit prázdné jamky. Eclipse Ji je vybaven funkcí „CellFinder.ai“, která používá trénovanou umělou inteligenci (AI) k nalezení optimální ohniskové roviny pro nastavení automatického ostření, která běžně vyžaduje pokročilou zkušenost s mikroskopií. Automaticky vypočítá optimální nastavení expozice, čímž odpadá problematické ladění intenzity světla a doby expozice. Optimální nastavení expozice pro analýzu obrazu se automaticky vypočítá z hodnot jasu všech jamek.

AI a předdefinované zobrazovací procesy automaticky optimalizují kromě nastavení podmínek pro získávání snímků, také následnou analýzu. Mezi standardní testy patří: měření intenzity pro porovnává změny úrovně exprese proteinu v buňkách a buněčných jádrech mezi více vzorky v různých jamkách. Další možností je počítání buněk, účinnosti transfekce, velikost a morfologie buněk a automatické sledování cytotoxicity. Je možné si zvolit další testy a měřit procento apoptotických buněk v populaci, analyzovat ohniska poškození DNA v jednotlivých buněčných jádrech (gama H2AX), nukleární translokaci a autofagii.

Obr. Pracovní postup se zobrazovacím systémem Nikon ECLIPSE Ji
Obr. Pracovní postup se zobrazovacím systémem Nikon ECLIPSE Ji
1. Vložte destičku  | 2. Zvolte typ testu /základní informace  | 3. Automatická akvizice, extrakce dat, grafy za optimalizovaných akvizičních podmínek  | 4. Export dat jedním kliknutím

Navíc ECLIPSE Ji může sloužit také jako digitální mikroskop pro výzkumné účely a může být integrován s řadou periferního hardwaru od různých fluorescenčních filtrů, objektivů až po konfokální systémy, jako je „AX“ nebo kamery s vysokou citlivostí.

1
Obr. Možnost rozšíření digitálního mikroskopického systému ECLIPSE Ji pro další výzkumné účely pomocí dalšího periferního hardware.
Zdroj

Pro další informace kontaktujte: 
Barbora Kobidová
Team leader pro oblast buněčné biologie a mikroskopie
739 719 601
barbora.kobidova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru