11. 1. 2022
Daniel Sander, HPST, s.r.o.

V roce 2021 jsme instalovali nové plynové chromatografy Agilent 8860 a 8890 na vícero pracovištích a rádi bychom Vám některé z úspěšných instalací představili. 

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, výzkumná skupina heterogenní katalýzy a pokročilých materiálů pod vedením prof. Jiřího Čejky

Akademickou půdu loni zastoupila katedra fyzikální a makromolekulární chemie, konkrétně pak výzkumná skupina heterogenní katalýzy a pokročilých materiálů pod vedením prof. Jiřího Čejky. Tato skupina se zabývá studiem syntézy a přeměn zeolitů (mikroporézních krystalických metalokřemičitanů) a jejich využitím v adsorpci a katalýze. V nedávné době obdržela skupina prof. Čejky prestižní cenu Siemens 2017 za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, a to za objev nového mechanismu syntézy zeolitů s řízenou velikostí pórů (tzv. metoda ADOR) a její využití v katalýze. Metoda umožňuje kromě syntézy skupin zeolitů lišících se pouze velikostí pórů, ale nikoliv krystalickou strukturou, připravit také zeolity, které se dosud nepodařilo připravit klasickými metodami hydrotermální syntézy (tzv. unfeasible zeolites). Na dalším výzkumu nejen v této oblasti skupina dále pracuje.

Instalace
Laboratoř výzkumné skupiny heterogenní katalýzy a pokročilých materiálů katedry fyzikální a makromolekulární chemie, PřF UK. (GC vybavení zleva, Agilent 8890, Agilent 8860, Agilent 7890)

V oblasti využití zeolitů v katalýze se skupina soustředí na spektrum reakcí od klasické petrochemie (např. izomerace m-xylenu), kdy dobře známé reakce mohou sloužit také jako charakterizační metody pro zkoumání vlastností nových materiálů, přes reakce z oblasti zušlechťování biomasy na průmyslově využitelné základní chemikálie až po využití zeolitů při syntéze speciálních chemikálií s důrazem na naplnění principů zelené chemie (např. selektivní oxidace organických molekul peroxidem vodíku). 

Skupina disponuje mimo jiné dvojicí průtokových katalytických aparatur pro výzkum kontinuálních reakcí v plynné (a v případě jedné z aparatur, Microactivity Effi, také v kapalné) fázi, které umožňují online vzorkování přímo do plynových chromatografů Agilent, které navíc využívají sériové zapojení TCD a FID detektorů. Díky tomu je možné provádět i automatizované dlouhodobé testy katalyzátorů simulující podmínky průmyslových reaktorů. Laboratoř momentálně využívá tři GC Agilent, modely 8890, 8860 a 7890.

Obnovu analytické instrumentace realizovala i laboratoř výzkumných a ekologických služeb OAS/LAVES provozovatele Spolchemie, a.s.

Nově pořízený GC Agilent 8860 je vybaven split-splitless nástřikem, detektory FID a ECD a softwarem CLARITY. GC je využíván k monitoringu obsahu chlorovaných látek v odpadních vodách a k monitoringu kvality pracovního ovzduší. Bezprostředně po zavedení do provozu na pracovišti ocenili zejména komfortní obsluhu nové generace 88** a vysokou opakovatelnost měření.

Instalace
GC Agilent 8860 v laboratoři výzkumných a ekologických služeb OAS/LAVES provozovatele Spolchemie, a.s

Instalace GC 8890 proběhla i na Moravě, na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu.

Současný výzkum oddělení je zaměřen na provádění experimentů s jedlými potravinovými obaly vyráběnými s přídavky různých rostlinných výtažků. Příkladem výtažků mohou být různé polyfenoly, které jsou již využívány v současných funkčních potravinářských výrobcích. Tyto polyfenoly mohou z obalů prostupovat do potravin a zlepšovat jejich stabilitu i výživový profil. Velkými přednostmi jedlých obalů by pak samozřejmě byly ekologická nenáročnost a rozmanité texturální parametry. Cílem je tedy vývoj obalů, které by zvyšovaly nutriční hodnoty zabalených potravin, byly tvarově přizpůsobivé a vytvářely minimální environmentální stopu.

Instalace
GC Agilent 8890 v laboratoři ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu, VFU Brno

Instalovaný plynový chromatograf GC Agilent 8890 s FID detektorem na pracovišti konkrétně pomůže pří sledování změn mastných kyselin emulgovaného tuku v jedlých a biodegradabilních matricích.

Zdroj

Pro více informací kontaktujte produktového specialistu Daniela Sandera, daniel.sander@hpst.cz

Děkujeme Katedře fyzikální a makromolekulární chemie, PřF UK, společnosti Spolchemie, a.s., a laboratoři Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu, VFU Brno za spolupráci a laskavé svolení prezentovat fotografie z jejich pracovišť. 

 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru