Analyzátory zemního plynu

Zemní plyn představuje směs uhlovodíků, která jako primární složku obsahuje methan. Mezi další součásti mohou patřit jak uhlovodíky, tak i nečistoty ve formě O2, N2, H2, He a uhlovodíků obsahujících síru. 

Agilent nabízí předkonfigurované a otestované sestavy postavené na plynovém chromatografu Agilent 7890B, které umožňují stanovit permanentní plyny, uhlovodíky C1-C5 a sumu C6+ jako backflush. Vybrané konfigurace lze použít i pro analýzu uhlovodíků C1-C12

Sestavy jsou v souladu s vybranými normami jako je GPA 2286 (analýza C1-C12, O2, N2, CO2, CO), ASTM D1945 a GPA 2261 (analýza C1-C5, C6+ jako backflush, H2, He, O2, N2, CO2, CO a případně H2S místo H2, He).

Další informace naleznete v přiložených brožurách a na stránkách Agilent.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru