Analyzátory rafinerských plynů od společnosti Wasson-ECE

Analyzátory rafinerských plynů (RGA) od Wasson-ECE bývají nedílnou součástí laboratoří v petrochemickém a chemickém průmyslu. Tyto přístroje jsou kvůli kritickým datům, jež poskytují, často zatíženy největším počtem vzorků. RGA podávají cenné informace o provozech, pro optimalizaci procesů či pro kontrolu kvality. Naše RGA systémy jsou speciálně navrženy s důrazem jak na vysokou flexibilitu, tak na přesnost a opakovatelnost získávaných výsledků.

Ve spolupráci s HPST s.r.o. a jakožto jeden z předních channel partnerů Agilent Technologies v globálním měřítku jsme schopni modifikovat a rozšířit plynový chromatograf 7890 speciálně pro potřeby analýzy rafinerských plynů. Wasson-ECE RGA obsahuje naši přídavnou izotermální pec, která dokáže pojmout až 5 rotačních ventilů a 6 kolon navíc, čímž analytické schopnosti chromatografu posouvá daleko za očekávání tradičních metod.

Ve Wasson-ECE usilujeme o produkci zakázkových řešení, která jsou inovativní a schopná pomoci našim zákazníkům překonat jakékoli analytické výzvy. Flexibilita našich RGA systémů navíc může ušetřit prostředky, místo a čas laboratořím tím, že několik analýz je zkombinováno v jediném přístroji, který je jednoduchý na údržbu a doba odstávky při jeho poruše je tak minimální.

Vlastnosti RGA

 • kompletní řada analyzátorů pro rafinerské a ostatní ropné plyny a kapaliny
 • ve všech konfiguracích zahrnuje i vývoj analytické metody, selekci ventilů a kolon
 • duální TCD a FID pro souběžnou analýzu permanentních plynů a uhlovodíků
 • přídavnou izotermální pec Wasson-ECE
 • možnost přizpůsobení reportů včetně kalkulací na %mol, %hm., %vol. či výpočtu výhřevnosti
 • možnost rozšířit systém i pro dávkování zkapalněných plynů pomocí ventilu či vestavěného vaporizéru
 • možnost přidat volitelný čtvrtý detektor při konfiguraci Super RGA

Wasson-ECE Možnosti konfigurace RGA

RGA tab

Ukázkový chromatogram (standardní RGA)

chromatogram

Wasson-ECE Super RGA

Řada analyzátorů Super RGA od společnosti Wasson-ECE nabízí jedinečnou možnost přidat do 7890 GC čtvrtý detektor. Tento čtvrtý detektor rozšiřuje standardní RGA o možnost analýzy sirných či kyslíkatých sloučenin, těžších uhlovodíků či stopovou analýzu CO/CO2. Zvýšená flexibilita Super RGA může pomoci zredukovat počet chromatografů použitých v laboratoři, což ušetří našim klientům nejen cenné místo a čas.

Záruka kvality

Za našimi aplikacemi si stojíme od výběru hardwaru až po analýzu. Předním faktorem před dodáním objednávky je pro nás schválení dat a chromatogramů našimi klienty. Správná funkce je garantována pro skutečné vzorky, nikoliv jen pro uměle vytvořené kalibrační standardy. Jakékoli problémy s aplikací v průběhu prvního roku jsou pokryty zárukou pro bezkonkurenční garanci funkčnosti.

Průběh zakázky u Wasson-ECE

Objednávka

 • Aplikace navržena dle požadavků zákazníka

Laboratoř Wasson-ECE

 • Vývoj metody a nastavení aplikace
 • Vyzkoušení zákaznických vzorků pro otestování funkce
 • Chromatogramy jsou zaslány pro konfirmaci zákazníkem
 • Školení před převzetím přístroje (volitelně)

Instalace

 • Zkušení servisní technici společnosti Wasson-ECE
 • Analýza skutečných vzorků z provozů klienta
 • Kalibrace a seznámení s instrumentem

Zákaznická spokojenost

 • Navazující služby po instalaci
 • Zkušený a pohotový servisní tým
 • Preventivní údržba nebo servisní kontrakt (volitelně)

Ukázkové chromatogramy (Super RGA)

chromatogram

chromatogram oxy

chromatogram met

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru