Allisa Clinical Informatics Platform

Alissa Interpret od Cartagenia Bench je nově vyvinutý software určený pro hodnocení variant v laboratořích klinické genetiky a molekulární patologie. Alissa pomáhá laboratořím zkrátit dobu vydání výsledků tím, že automatizuje variantní třídění, klasifikaci, úpravu, anotaci a propojení na informační zdroje. Nalezené varianty tak mohou být interpretovány v jejich klinickém kontextu. O výsledných klinických hodnoceních lze snadno zpracovat report.

Na jedné platformě pracovních postupů sestaví Alissa Interpret variantní hodnocení pro dědičná onemocnění a somatické testy a vyhodnocuje molekulární a strukturní varianty, včetně SNP, indelů, CNV, LOH a translokací / fúzních genů, a to na jediném vzorku. Allisa Interpret vyhovuje požadavkům klinické genetické laboratoře díky uplatňování pokynů ACMG v rutinních pracovních postupech diagnostiky, stejně jako požadavkům laboratoře molekulární patologie, které potřebují mít své výsledné interpretace  založené na integrovaných znalostech specifických pro onkologii.

  • Zkracuje dobu potřebnou pro vydání výsledku a automatizuje třídění nalezených variant
  • Efektivně interpretuje a reportuje strukturní i molekulární varianty (SNP, indely, CNV) v jediném pracovním postupu analýzy
  • Analyzuje molekulární profil v kontextu typu nádorového tkáně
  • Spojuje se s veřejnými zdroji informací a přezkoumává znalosti od externích poskytovatelů o klinických nálezech, biomarkerech, zkouškách a terapiích
  • Nabízí rozšiřitelné a vysoce bezpečnostní řešení SaaS s minimálním dopadem na IT infrastrukturu
  • Obsáhne plnou škálu od malých panelů přes exomy až po celé genomy

Allisa Interpret pro laboratoře klinické genetiky

Allisa Interpret pro laboratoře molekulární patologie

Alissa Interpret patří v USA mezi "Class I Exempt Medical Device",  v Evropě "CE IVD", Kanada a Austrálie "Class I IVD Device".

Použití:

Software Alissa Interpret je určen pro ukládání nalezených variant, vizualizaca a anotaci s využitím veřejných zdrojů, komerčních a zákaznických interních zdrojů dat. Umožňuje koncovým uživatelům nastavit podmínky pro provádění nebo automatizaci třídění a klasifikaci genetických variant. Poskytuje funkce pro zaznamenávání variantních hodnocení a vypracování zpráv o analýze. Integrační schopnosti umožňují automatickou výměnu informací o variantách a hlášeních pomocí externích softwarových systémů.

Software Alissa Interpret je určen pro použití vyškolenými laboratorními odborníky, klinickými genetiky a molekulárními patology jako softwarová platforma pro podporu analýzy a interpretace genetických variant identifikovaných v lidských vzorcích v kontextu klinických informací zaznamenaných u vzorku.

Pro více informací nás kontaktujte na dgg@hpst.cz.

 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru