SureSelectXT Human Methyl-Seq od firmy Agilent je prvním komplexním systémem target enrichment umožňující zacílit na oblasti genů, jejichž regulace je ovlivňována methylací. Zaměřuje se na úplný obsah pro sekvenaci methylovaných oblastí, který zahrnuje DMR specifické pro rakovinné tkáně, GENCODE promotory, CpG ostrůvky a oblasti k nim přiléhající (± 4 kb), oblasti hypersensitivní k DNase I a referenční geny pro RT-qPCR.

Próby jsou zaměřeny na klíčové epigenetické oblasti, které jsou analyzovány sekvenací po bisulfitové konverzi, což umožňuje rychlou analýzu a vyšší pokrytí.

 • Díky detekci jednotlivých CpG oblastí poskytuje více informací než methylační microarraye
 • Vyšší výkonnost a nižší náklady v porovnání s bisulfitovou sekvenací celého genomu (WGBS)
 • Odhaluje methylované oblasti, které jsou metodami Reduced Representation Bisulfite Sequencing (RRBS) a imunoprecipitací methylované DNA (MeDIP) nedetekovatelné

Detaily a specifikace naleznete zde.

Manuály a protokolynalzenete zde.

Nové informace o Methyl-Seq naleznete zde.

Upozornění: Důležitá aktualizace produktů. Pro více informací klikněte, prosím, zde.

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

SureSelectXT Methyl-Seq, HSQ, 16

 • objednací číslo G9651A
 • velikost kitu: 16 reakcí
 • kit obsahuje: reagencie pro přípravu knihoven
 • určeno pro HiSeq platformu
 • pufry pro SureSelect target enrichment a próby je nutno objednat zvlášť

SureSelectXT Methyl-Seq, HSQ, 96

 • objednací číslo G9651B
 • velikost kitu: 96 reakcí
 • kit obsahuje: reagencie pro přípravu knihoven
 • určeno pro HiSeq platformu
 • pufry pro SureSelect target enrichment a próby je nutno objednat zvlášť

SureSelectXT Methyl-Seq, HSQ, 480

 • objednací číslo G9651C
 • velikost kitu: 480 reakcí
 • kit obsahuje: reagencie pro přípravu knihoven, reagencie pro post-hybridizační proces target enrichemnt, indexy 1 - 16
 • určeno pro HiSeq platformu

SureSelectXT Human Methyl-Seq, 16

 • objednací číslo 5190-4661
 • velikost kitu: 16 reakcí
 • kit obsahuje: knihovnu prób zahrnující próby vhodné pro postup post-hybridizační indexování
 • korespondující reagenční kit pro danou sekvenační platformu je nutno objednat zvlášť

SureSelectXT Human Methyl-Seq, 96

 • objednací číslo 5190-4662
 • velikost kitu: 96 reakcí
 • kit obsahuje: knihovnu prób zahrnující próby vhodné pro postup post-hybridizační indexování
 • korespondující reagenční kit pro danou sekvenační platformu je nutno objednat zvlášť

SureSelectXT Human Methyl-Seq, 480

 • objednací číslo 5190-4663
 • velikost kitu: 480 reakcí
 • kit obsahuje: knihovnu prób zahrnující próby vhodné pro postup post-hybridizační indexování
 • korespondující reagenční kit pro danou sekvenační platformu je nutno objednat zvlášť

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na dgg@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru