10. 1. 2024

Quantitation of Over 1,000 Pesticide Residues in Tomato According to SANTE 11312/2021 Guideline

Pesticidy hrají důležitou roli v zemědělství a potravinářském průmyslu. Aby se zamezilo kontaminaci potravin a životního prostředí, podléhá přítomnost reziduí pesticidů v komoditách podléhá přísné kontrole. Pro jednotlivé komodity jsou proto stanoveny maximální limity reziduí (MRL) pro stovky pesticidů a jejich metabolitů, které je třeba sledovat. Vzhledem k velké rozmanitosti struktury a vlastností je k pokrytí celého spektra těchto látek zapotřebí analýza technikami LC/MS i GC/MS. Tento webinář popisuje kompletní pracovní postup pro cílenou kvantifikaci více než 1 000 pesticidů v rajčatech pomocí technik GC/MS/MS a LC/MS/MS s běžným QuEChERS extrakčním protokolem bez dalšího přečištění. Pracovní parametry metody vyhověly směrnici SANTE 11312/2021 ve smyslu citlivosti metody, limitu kvantifikace, linearity, výtěžnosti a opakovatelnosti testované pomocí matričních kalibračních standardů.

Live webinář 23. 1. 2024 v 11.00 hodin (CEST) 
Přihlášenízde

Aplikační nota: Quantitation of Over 1,000 Pesticide Residues in Tomato According to SANTE 11312/2021 Guideline. Using LC/MS/MS and GC/MS/MS detection 

Série webinářů Multiresidue Pesticide Quantitation Just Got Really Serious (dostupné zpětně i ze záznamu)
přehled tématzde 

přehed

 

Zdroj

Pro další informace kontaktujte Jitka Zrostlíková, jitka.zrostlikova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru