24. 5. 2022
HPST

Setkání českých uživatelů ICP-MS Agilent Technologies 2022

Druhý ročník setkání uživatelů ICP-MS Agilent se konal po delší „covidové odmlce“ ve dnech 9. – 11.5.2022, ve Dvoře Králové nad Labem. 

Tato unikátní konference byla primárně určena pro všechny uživatele systémů ICP-MS Agilent z České republiky, kteří mají chuť s kolegy z branže navázat nové (nebo oprášit staré) kontaktysdílet své zkušenosti a zároveň se třeba sami dozvědět něco nového.

Stejně jako při prvním ročníku v roce 2017, které mělo mezi uživateli velmi pozitivní odezvu, bylo opět hlavním cílem setkání umožnit účastníkům z řad uživatelů instrumentace ICP-MS sdílení informací a to nejen o technice ICP-MS. Program tak byl složen především z příspěvků, ve kterých účastníci:

  • představili své laboratoře
  • seznámili ostatní uživatele s problematikou, kterou se zabývají
  • prezentovali postupy a výsledky své práce
  • diskutovali výzvy, se kterými zápolí

Na lehké okořenění byl program proložen několika praktickými přednáškami z řad servisních techniků firmy HPST a krátkým představením novinek v portfoliu firmy HPST. s.r.o. (mikrovlnnými rozklady PreeKem a podvarovou destilační přípravou čistých kyselin Savillex DST).

Nabitý odborný program byl doplněn také relaxacízábavou a poznáním místních krás.

Konkrétně první den příjemnou procházkou do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem, kde nás čekala komentovaná projížďka Safari Truckem přes Africké a Lví Safari a následný rozchod v ZOO parku.

noso
Safari Park Dvůr Králové nad Labem

Po prohlídce ZOO navazovala večerní diskuze v uvolněném prostředí Hotelu, při dobré večeři.

Druhý den po náročném programu bylo večerní grilování selátka v areálu hotelu, doplněné komentovanou ochutnávkou kvalitních rumů. Velmi příjemný průběh setkání byl podpořen krásným jarním počasím a skvělou atmosférou Hotelu Za Vodou.

prase
Společenský večer
rum
Komentovaná ochutnávka kvalitních rumů

Děkujeme tímto všem přednášejícím za zajímavá a přínosná sdělení a všem účastníkům, kteří tuto akci svou účastí podpořili. Již teď se těším na další setkání.

Jan Marek, HPST s.r.o.

Program ICP-MS Setkání uživatelů Agilent

Pondělí 9. 5. 2022

10:00 – 13:00 Registrace

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:15           1. blok

13:00 – 13:20 Úvodní slovo, zahájení
                          Marek Jan (HPST, s.r.o.)

13:20 – 13:40 Aplikace ICP-MS od rutinní prvkové analýzy k zobrazování jediné buňky
                          Pluháček Tomáš (Univerzita Palackého v Olomouci)

13:40 – 13:55 ICP MS analýzy na FŽP UJEP
                          Adamec Slavomír (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)

13:55 – 14:10 Stanovení vybraných kovů v taveninách a kyselých výluzích při těžbě uranu
                          Borková Marie (DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem)

14:10 – 14:30 Kávová přestávka

14:30 – 15:45             2. blok

14:30 – 14:45 Středisko zkušebních laboratoří, GEAM Dolní Rožínka
                          Vrána Miloslav (DIAMO s.p. Dolní Rožínka)

14:45 – 15:00 Zkušenosti Orlické laboratoře z prací na ICP-MS Agilent 7700
                          Kos František (Orlická laboratoř, s.r.o.)

15:00 – 15:20 ICP-MS v analýze chemoterapeutik
                          Vašinová Galiová Michaela (Vysoké učení technické v Brně)

Vašinová
ICP-MS v analýze chemoterapeutik: Vašinová Galiová Michaela (Vysoké učení technické v Brně)

15:20 - 15:45 Analýza nanočástic na ICP-MS – teorie a praxe
                        Juříček Martin (HPST, s.r.o.)

Juříček
Analýza nanočástic na ICP-MS – teorie a praxe: Juříček Martin (HPST, s.r.o.)

16:00 Návštěva Zoo

Vychází se ze dvora Hotelu, sraz u bazénů, cesta cca 20 minut na pokladny.

17:00 Safari Truck

Truck odjíždí od hlavního vstupu. Jízda trvá cca 45 minut. (dle počasí teplé oblečení - truck je otevřený)

SafariTruck
Safari Truck

19:00 Večeře v hotelu, posezení, diskuse

večeře
Večeře v hotelu Za Vodou, posezení, diskuse

Úterý 10. 5. 2022

9:00 – 10:10 3. blok

9:00 – 9:20 Přístupy k vyhodnocení nejistoty měření u ICP-MS analýz
                     Milde David (Univerzita Palackého v Olomouci)

9:20 – 9:35 Požadavek lékopisu na prvkové nečistoty
                     Kovářová Kristýna (ALS Czech Republic s.r.o. (Food&Pharmaceutical Metals))

9:35 – 9:50 Laboratoř atomové spektrometrie ALS Czech Republic
                     Lüköová Andrea (ALS Czech Republic s.r.o. (Evironmental))

9:50 – 10:10 Mikrovlnné rozkladné systémy PreeKem v rukou HPST
                       Marek Jan (HPST, s.r.o.)

10:10 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:00 4. blok

10:40 – 10:55 Využití ICP-MS v polovodičové výrobě
                          Plachký Tomáš (ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC s.r.o.)

10:55 – 11:10 Náplň práce v laboratoři Povodí Moravy
                          Vránová Petra (Povodí Moravy, s.p.)

11:10 – 11:25 Laboratoř LPA VŠÚO Holovousy
                          Bílek Tomáš (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský)

11:25 – 11:40 Měření Pb v krvi na ICP-MS
                          Hromádková Hana (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L., laboratoř Kladno)

11:40 – 12:00 Jak si zbytečně nekomplikovat život
                          Pospíšil Adam (HPST, s.r.o.)

Pospíšil
Jak si zbytečně nekomplikovat život: Pospíšil Adam (HPST, s.r.o.)

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:20 5. blok

13:00 – 13:15 Zkušenosti s ICP-MS 7700 ve VAS a.s.
                          Zámečník Jiří (Vodárenská akciová společnost, a.s.)

13:15 – 13:30 Selen v pevných matricích
                         Janáková Jana (Povodí Odry, s.p.)

13:30 – 13:40 Návštěva Povodí Ohře
                          Vošáhlíková Michaela (Povodí Ohře, s.p.)

13:40 – 13:55 Stanovení draslíku v pevné matrici
                          Šnejdarová Ivana (Povodí Ohře, s.p.)

13:55 – 14:10 Měření na ICP-MS v EDU
                          Kovář Jan (ČEZ, a.s. (JE Dukovany))

14:10 – 14:20 Oddělení environmentální chemie TUL
                          Palušák Martin (Technická univerzita Liberec)

14:20 – 14:50 Kávová přestávka

15:00 – 16:40 6. blok

15:00 – 15:30 Reálné výhody tandemové hmotností spektrometrie ICP-MS-MS 
                          Juříček Martin (HPST, s.r.o.)

15:30 – 15:45 Srovnání přístrojů ICP MS 8800 a 7800 z pohledu využití v naší laboratoři
                          Kočová Alena (Povodí Vltavy, s.p.)

15:45 -16:00 Aplikace a možnosti využití ICP-QQQ pro analýzy vzorků životního prostředí
                       a stavebních materiálů
                       Hegrová Jitka (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Hegrová
Aplikace a možnosti využití ICP-QQQ pro analýzy vzorků životního prostředí a stavebních materiálů: Hegrová Jitka (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

16:00 – 16:15 „10, 11, 12 a 206, 207, 208“
                          Hubáček Tomáš (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.)

16:15 – 16:30 ICP-MS v analýze vzorků životního prostředí a humánním biomonitoringu
                          Kadlecová Marcela (Masarykova univerzitaPřF-RECETOX)

16:30 – 18:00 Diskuse

18:00 Společenský večer

 

Středa 11.5.2022

9:00 – 10:00 7. blok

9:00 – 9:20 Ultrastopové analýzy a speciace As, Ge a Te v přírodních vodách pomocí ICP-MS/MS
                     s využitím generování hydridů
                     Matoušek Tomáš (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.)

9:20 – 9:35 Národní referenční laboratoř pro kovy a dusíkaté sloučeniny, SVÚ Olomouc
                     Kuba Martin (Státní veterinární ústava Olomouc (laboratoře Kroměříž))

9:35 – 9:45 Analytické portály LabRulez
                     Novotný Ivo (LabRulez s.r.o.)

Novotný
Analytické portály LabRulez: Novotný Ivo (LabRulez s.r.o.)

9:45 – 10:15 Proteiny a ICP-MS
                        Vaculovič Tomáš (Masarykova univerzita, PřF)

10:15 – 10:45 Kávová přestávka

10:45 – 12:00 8. blok

10:45 – 11:15 LA-ICP-MS imaging geologických vzorků
                         Holá Markéta (Masarykova univerzita, PřF)

11:15 – 11:45 Praktická ukázka novinek v MassHunteru 5.1
                          Fojtík Tomáš (HPST, s.r.o.)

Fojtík
Praktická ukázka novinek v MassHunteru 5.1: Fojtík Tomáš (HPST, s.r.o.)

11:45 – 11:55 Výroba ultra čistých kyselin podvarovou destilací Savillex DST
                          Marek Jan (HPST, s.r.o.)

11:55 – 12:00 Závěrečná diskuse, zhodnocení, zakončení

12:00 – 13:00 Oběd

 

Zdroj

Článek převzat z LabRulez, LCMS, z 24. 5. 2022

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru