25. 11. 2022
Jitka Zrostlíková, HPST, s.r.o.

Záznam přednášky Jitky Zrostlíkové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma Zvýšení IQ Vašeho LC/MS trojitého kvadrupólu.

Nejnovější přírůstek do portfolia LC/MS trojitých kvadrupólů Agilent 6475 představuje posun směrem k chytřejším technologiím, které uživateli přináší nové funkce pro usnadnění každodenního rutinního měření. Hlavní změnou je zcela nový akviziční chip, poskytující dostatečnou výpočetní kapacitu pro online zpracování dat pomocí umělé inteligence. K těm patří ladění SWARM, využívající „Swarm Particle Optimization“, založené na umělé inteligenci. Tento zcela nový algoritmus umožňuje nalézt rychle a přesně společné optimum všech elementů iontové optiky. Je tak dosaženo lepšího výsledku než postupnou optimalizací každého členu zvlášť.

Další novinkou je možnost měření ve směsném režimu MRM + Scan pro možnost kombinace cíleného a necíleného měření. Agilent 6475 je uváděn na trh společně s novou verzí software MassHunter 12, jehož novými prvky jsou například vestavěný nástroj pro automatickou optimalizaci MRM přechodů a parametrů nebo funkce iReflex, tedy podmíněné „chování“ měřící sekvence v závislosti na naměřených datech. Tyto inovace minimalizují přeměřování vzorků nebo celých sekvencí a je tak maximálně využit přístrojový čas. Pro zajištění bezproblémového chodu přístroje slouží také systém včasného upozornění na údržbu „Early Maintainance Feedback“ a možnost plánování automatických procedur Tune a Check Tune. Software MassHunter 12 umožňuje ve spolupráci s OpenLab serverem práci ve shodě s požadavky FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11 na User Management, Audit trail, Data integrity a Traceability.

6495C
Agilent LC/MS trojité kvadrupóly

Agilent 6475 LC/MS QQQ - Specifikace

 • Instrument Detection Limit (IDL): IDL < 3,5 fg
 • Mass Range: m/z 5-3000
 • Scan Speed: 18 700 Da/s
 • Polarity Switch Time: < 25 ms
 • Minimum Dwell Time: 0.5 ms
 • VacShield: Čištění vstupu do MS bez zavzdušnění
ACT certifikát
LC/MS s prvky umělé inteligence

MassSpec inteligence

 • díky vestavěnému výkonnému PC chipu

Nový SWARM autotune: ladění a kalibrace MS na bázi umělé inteligence, rychlejší a kvalitnější nalezení optima

Aktivní monitoring systému v reálném čase: měření toku iontů a sledování stavu elektroniky, snadnější diagnostika problémů

Early maintainance feedback: monitoring opotřebení a včasné upozornění na údržbu

Automatická optimalizace MRM a iontového zdroje, ucelený workflow, plánovaný Autotune/CheckTune

SWARM autotune

 • Ladění a MS kalibrace založené na umělé inteligenci
 • Multiparametrové iterační ladění
 • Výsledkem je lépe a rychleji nalezené optimum a menší variabilita mezi přístroji
SWARM
Multiparametrové iterační ladění Agilent SWARM Autotune

Monitoring systému v reálném čase a včasné upozornění na údržby

 • Early Maintainance Feedback
 • Odpočet doby do další preventivní údržby pro jednotlivé elementy
 • Detekce a indikace kondice systému a problémů, například ucpání nebulizéru, ion injectoru, stabilita spreje nebo zbývající životnost detektoru
Odečet času
Monitoring systému v reálném čase a včasné upozornění na údržby

Inteligentní optimizer

 • Optimalizace parametrů iontového zdroje a MRM přechodů v rámci jednoho workflow
 • Volba mezi nástřiky po separaci na LC koloně, nástřiky přes smyčku nebo z infuze
 • Rozlišení látek se stejnou hmotou prekurzoru rozdělených chromatograficky
 • Podpora vážení signálů pro optimalizaci zdroje tak, aby finální metoda upřednostňovala hůře ionizující, méně abundantní látky
 • Snížená spotřeba vzorku
 • Lze dát do fronty několik optimalizací
 • Workflow splňuje požadavky na datovou integritu a compliance (GLP laboratoře)

Inteligentní optimizer - pracovní postup

 • Vytvořte novou nebo nahrajte existující metodu
 • Vložte chemické vzorce
 • Nastavte parametry pro optimalizaci
 • Zvolte „Guided“ nebo „Automated“ proceduru
 • Provedení postupu
 • Revize výsledků
 • Uložení do databáze, vygenerování pdf reportu
Agilent Inteligentní optimizer pro LC/QQQ
Agilent Inteligentní optimizer pro LC/QQQ

Optimalizace iontového zdroje

 • vážení pomocí intenzity signálů

Optimum parametrů iontového zdroje je přizpůsobeno látkám s malou intenzitou odezvy.

Optimum parametrů iontového zdroje
Optimum parametrů iontového zdroje

Optimalizace po chromatografi

 • Rozlišení izomerů

Algoritmus vyhodnotí dle rozdílného RT, že jde o různá chemická individua a naladí je zvlášť

Optimalizace po chromatografii - Rozlišení izomerů
Optimalizace po chromatografii - Rozlišení izomerů

Dynamické MRM

Dynamické MRM
Dynamické MRM pro LC/MS/MS systémy Agilent
Dynamické MRM pro LC/MS/MS systémy Agilent
Dynamické MRM pro LC/MS/MS systémy Agilent

Podmíněná logika nástřiků

 • Intelligent Reflex

Rychlý screening + konfirmační metoda pro pozitivní nález.

ntelligent Reflex - Podmíněná logika nástřiků
Intelligent Reflex - Podmíněná logika nástřiků
 • Detekce carryover: Přidá další blanky
 • Vzorek mimo kalibraci: Sníží objem nástřiku
 • Rychlý screening: + konfirmační metoda pro pozitivní nález
Intelligent Reflex - Podmíněná logika nástřiků
Intelligent Reflex - Podmíněná logika nástřiků

Dlouhodobá stabilita systému

Test dlouhodobé stability

 • Nepřečištěná hovězí moč ředěná 1:1 AcN (obsah bílkovin, tuků, metabolitů, solí)
 • Rychlé nástřiky (duální injektor) na předkolonu
 • Early maintainance feedback (EMF) použit pro sledování stavu systému a na pravidelný check tune
est dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků
Test dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků

Test dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků

 • Checktune pomocí EMF každých 100 nástřiků
est dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků
Test dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků

Experiment dlouhodobé stability

 • Stav systému po 10 000 nástřicích
 • Checktune
 • Detektor iontů
Experiment dlouhodobé stability LC/QQQ systému (Detektor iontů a Checktune)
Experiment dlouhodobé stability LC/QQQ systému (Detektor iontů a Checktune)

Aplikace: Multireziduální analýza pesticidů

500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml

 • Chromatogram
Chromatografický záznam MS/MS analýzy 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml
Chromatografický záznam MS/MS analýzy 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml
Parametry MS/MS analýzy 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml
Parametry MS/MS analýzy 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml

500 pesticidů spike na 1 ng/ml v extraktu pšenice

 • Vynikající kvantitativní data i při nízkých dwell times
Vynikající kvantitativní data i při nízkých dwell times pro 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml
Vynikající kvantitativní data i při nízkých dwell times pro 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml

500 pesticidů spike na 1 ng/ml v extraktu pšenice

 • Limity kvantifikace

Většinu z 500 pesticidů lze pohodlně kvantifikovat pod 10 µg/kg.

Limity kvantifikace LC/MS/MS analýzy pro 500 pesticidů spike v extraktu pšenice
Limity kvantifikace LC/MS/MS analýzy pro 500 pesticidů spike v extraktu pšenice

500 pesticidů spike v černém čaji

 • Linearita kvantifikace 0,5 - 250 µg/kg
LC/MS/MS analýza 500 pesticidů spike v černém čaji
LC/MS/MS analýza 500 pesticidů spike v černém čaji

Shrnutí

Umělá inteligence chemika nenahradí, ALE:

 • sníží dobu ladění a optimalizace (SWARM ladění)
 • sníží pravděpodobnost nečekaných problémů (Inteligentní optimizer)
 • sníží dobu odstávek (Early maintainance feedback)
 • zvýší produktivitu, protože sekvence nebude třeba přeměřovat (iReflex)

Pro více informací neváhejte kontaktovat:

ZrostlíkováJitka Zrostlíková
Produktový specialista (LC/MS, GC/MS QQQ, QTOF)
Tel.: 606 047 034
E-mail: jitka.zrostlikova@hpst.cz

Zdroj

Přednáška byla v rámci semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. 

Publikována je rovněž na portále LabRulez.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru