Nejcitlivějí AAS ETA současnosti

Agilent 240Z AA - externím počítačem řízený atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací na grafitové kyvetě. Model 240Z disponuje karuselem pro 4 lampy (duté katodové výbojky). Lampy jsou fixovány v jedné poloze (bez otáčení karuselu) a je tak dosahováno delší životnosti lamp než u strojů s otočným karuselem, kde je životnost lamp snižována drobnými vibracemi vznikajícími při otáčení karuselu. Snadnost a rychlost výměny či adjustace lamp bez nutnosti odstranění opláštění přístroje je samozřejmostí. Spektrometr využívá účinnou polynomiální celospektrální Zeemanovu korekci se softwarovou optimalizací výkonu magnetického pole. Díky této jedinečné technice strojů Agilent, založené na modulování střídavého napětí, je dosaženo účinné eliminace interferencí a dosahováno je tak nejnižších detekčních limitů ze všech Zeemanovských spektrometrů dostupných na současném trhu. Kompletní utěsnění optiky, ochranná vrstva křemene na zrcadlech, možnost promývání systému čistým vzduchem pro zamezení vniku korozivních par, to vše pro zaručení maximální životnosti spektrometru. Automatizace pro snadnost měření a nízké náklady - automatická volba vlnové délky a štěrbiny, čtyři lampy ve fixní poloze pro rychlou a spolehlivou výměnu a funkce předehřívání další lampy šetří Váš čas a peníze. Součástí spektrometru 240Z AA je autosampler PSD 120 umožňující kromě analýz vzorků bez přítomnosti obsluhy také například automatickou tvorbu kalibračních křivek z jednoho zásobního roztoku. Již v základu jsou spektrometry vybaveny integrovanou kamerou pro pozorování atomizačního procesu v kyvetě v reálném čase sloužící k optimalizaci procesu odpařovaní a samotné atomizace vzorku. Kyvetový atomizér využívá systému "konstantních teplotních zón", který zajišťuje velmi rychlou atomizaci i ve velmi složitých matricích, vynikající poměr S/N, nízké detekční limity, snížený paměťový efekt, lepší opakovatelnost zvýšenou životnost kyvet a nižší spotřebu argonu. Spektrometry jsou ovládány velmi výkonným a přesto snadno ovladatelným a intuitivním softwarem SpectrAA Base (v případě duálního systému Duo AAS rozšířeným systémem SpectrAA Pro) pracujícím na platformě oceněné odbornou veřejností v anketě pořádané při nejprestižnější analytické konferenci PITTCON. Pro analýzy na grafitové kyvetě uživatelé ocení softwarovou funkci kouzelníka "wizard", který napomáhá optimalizovat podmínky atomizace.

Agilent 280Z AA - externím počítačem řízený atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací na grafitové kyvetě. Model 280Z je bezkonkurenční jedničkou na trhu. Disponuje karuselem pro 8 lamp (dutých katodových výbojek). Lampy jsou fixovány v jedné poloze (bez otáčení karuselu) a je tak dosahováno delší životnosti lamp než je tomu u strojů s otočným karuselem, kde je životnost lamp snižována drobnými vibracemi vznikajícími při otáčení karuselu. Snadnost a rychlost výměny či adjustace lamp bez nutnosti odstranění opláštění přístroje je u strojů Agilent samozřejmostí. Spektrometr využívá účinnou polynomiální celospektrální Zeemanovu korekci se softwarovou optimalizací výkonu magnetického pole. Díky této jedinečné technice strojů Agilent, založené na modulování střídavého napětí, je dosaženo účinné eliminace interferencí a dosahováno je tak nejnižších detekčních limitů ze všech Zeemanovských spektrometrů dostupných na současném trhu. Kompletní utěsnění optiky, ochranná vrstva křemene na zrcadlech, možnost promývání systému čistým vzduchem pro zamezení vniku korozivních par, to vše pro zaručení maximální životnosti spektrometru. Automatizace pro snadnost měření a nízké náklady - automatická volba vlnové délky a štěrbiny,  osm lamp ve fixní poloze pro rychlou a spolehlivou výměnu a funkce předehřívání další lampy šetří Váš čas a peníze. Pro maximální přesnost a dosažení nejlepšího poměru signálu k šumu využívá model 280FS prodloužené optiky s 330mm dlouhým monochromátorem a citlivějšího fotonásobičového detektoru R955. Součástí spektrometru 280Z AA je autosampler PSD 120 umožňující kromě analýz vzorků bez přítomnosti obsluhy také například automatickou tvorbu kalibračních křivek z jednoho zásobního roztoku. Již v základním provedení jsou spektrometry vybaveny integrovanou kamerou pro pozorování atomizačního procesu v kyvetě v reálném čase pro optimalizaci procesu odpařovaní a samotné atomizace vzorku. Kyvetový atomizér využívá systému "konstantních teplotních zón". Systém zajišťuje velmi rychlou atomizaci i ve velmi složitých matricích, vynikající poměr S/N, nízké detekční limity, snížený paměťový efekt, lepší opakovatelnost, zvýšenou životnost kyvet a nižší spotřebu argonu. Model 280Z je na rozdíl od modelu 240Z již v základu vybaven zdrojem s řídícím modulem pro dvě UltrAA lampy (vysoce intenzivní lampy pro nižší detekční limity). Spektrometr je ovládán velmi výkonným a přesto snadno ovladatelným a intuitivním softwarem SpectrAA Base (v případě duálního systému Duo AAS rozšířeným systémem SpectrAA Pro) pracujícím na platformě oceněné odbornou veřejností v anketě pořádané při nejprestižnější analytické konferenci PITTCON. Pro analýzy na grafitové kyvetě uživatelé ocení softwarovou funkci kouzelníka "wizard", který napomáhá optimalizovat podmínky atomizace.

Rozdíly 240Z a 280Z

  • Model 280Z – kapacita 8 lamp (model 240Z – 4 lampy)
  • Model 280Z – monochromátor 330 mm, 2000 line/mm (model 240Z 250 mm, 1200 line/mm)
  • Model 280Z – detektor fotonásobič R955 v rozsahu 185-900 nm, volitelně detektor R4332 v rozsahu 185 – 750 nm pro vyšší citlivost (model 240Z R446 nebo R955)
  • Model 280Z je standardně vybaven zdrojem pro dvě UltrAA lampy (vysoce intenzivní lampy pro nižší detekční limity) pro model 240Z je možné UltrAA modul volitelně doplnit. 
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru