8. 12. 2022

Záznam přednášky Růženy Penížkové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma nových Agilent Hydroinert iontových zdrojů pro GC/MS.

Agilent GC/MSD

Agilent GCMSD - Křemenné pozlacené kvadrupoly
Agilent GCMSD - Křemenné pozlacené kvadrupoly

Zvýšení produktivity

 • Inteligentní technologie sledující aktuální stav přístroje
 • Přizpůsobení údržby

Udržitelnost

 • Připravenost pro využití jako nosného plynu helia a vodíku
 • Úspora elektrické energie
 • Vliv na životní prostředí již od výroby
Nové modely Agilent GC/MSD v roce 2022 (5977C, 7000E, 7010C)
Nové modely Agilent GC/MSD v roce 2022 (5977C, 7000E, 7010C)

Nové modely Agilent GC/MSD v roce 2022

5977C EI MSD

 • Stainless steel EI source

5977C Inert Plus EI (&CI) MSD

5977C HES MSD

 • High Efficiency source (HES)

7000E MS/MS (QQQ)

7010C HES (MS/MS)

 • High Efficiency source (HES)

Specifikace a výkon nových GC/MSD

Přístroj 7000E/7010C

 • Iontové zdroje: Inert Extractor & HydroInert (7000E) & CI
 • *IDL, fg OFN: 4 fg / 0,5 fg
 • Mass Range, m/z: 10 - 1050 m/z
 • Scan Speed, Da/s: 20 000 Da/s

Přístroj 5977C Inert Plus/ HES / SS

 • Iontové zdroje: Inert Extractor & HydroInert & CI & High Efficiency & Steinless Steel
 • *IDL, fg OFN: 10 fg / 1,5 fg / 20/40 fg
 • Mass Range, m/z: 0.6 – 1091 m/z
 • Scan Speed, Da/s: 20 000 Da/s / 12 500 Da/s

 • * IDL - Detekční limit přístroje - je určen na základě statistického výpočtu, který vychází z opakovatelnosti plochy píku osmi po sobě jdoucích nástřiků OFN na hladině spolehlivosti 99%

  • IDL pro HES je zjištěn nástřikem 1 uL OFN o koncentraci 10 fg/uL
  • IDL pro ostatní typy zdrojů jsou zjištěny nástřikem 1 uL OFN o koncentraci 100 fg/uL
 • Výšší produktivita GC a GCMSD systémů Agilent Technologies
  Výšší produktivita GC a GCMSD systémů Agilent Technologies

  Nové Inteligentní technologie

  Plynové chromatografy

 • Nepřetržité monitorování parametrů GC a autonomně prováděné testy/diagnostika systému
 • Vzdálené připojení přes internetové prohlížeče
 • Automatické kontroly chromatografických parametrů v průběhu měření
 • Testy spouštěné uživatelem včetně návodných instrukcí a provádění údržby
Inteligentní GC - Diagnostika Agilent 8890 - 8860 z rozhraní prohlížeče
Inteligentní GC - Diagnostika Agilent 8890 - 8860 z rozhraní prohlížeče
nteligentní GC - Diagnostika Agilent 8890 - 8860 z rozhraní prohlížeče
nteligentní GC - Diagnostika Agilent 8890 - 8860 z rozhraní prohlížeče

Hmotnostní spektrometry

 • SMART alerts – upozornění zasílaná e-mailem
 • Early Maintenance Feedback – monitorování funkčnosti v reálném čase
 • Identifikace netěsností v iontovém zdroji
 • Instrukce pro provádění testů a údržby
Identifikace netěsností v iontovém zdroji GCMSD systémů
Identifikace netěsností v iontovém zdroji GCMSD systémů

Hmotnostní spektrometr - TQ

 • Průběžné sledování a hodnocení systému - posouzení přítomnosti iontů a stavu elektroniky
 • Diagnostický Tune pro jednodušší diagnostiku
 • Detailní systémový report pro rychlou offline diagnostiku
 • Nový SWARM Autotune – 2x rychlejší
MassHunter Optimizer pro GC-TQ
MassHunter Optimizer pro GC-TQ

Nový SWARM Autotune

 • Multiparametrové iterační ladění
 • Výsledkem je lépe a rychleji nalezené optimum a menší variabilita mezi přístroji
Multiparametrové iterační ladění Agilent SWARM Autotune
Multiparametrové iterační ladění Agilent SWARM Autotune

Udržitelnost – ACT certifikace

GC/MSD Agilent jsou nezávisle auditovány na základě odpovědnostinávaznosti a transparentnosti (ACT: Accountability, Consistency, and Transparency).

Štítky ACT poskytují informace o dopadu na životní prostředí týkající se:

 • výroby
 • používání
 • likvidace
 • obalový materiál

Cílem štítku ACT je transparentnost, aby se kupující mohli rozhodovat na základě informací a udržitelným způsobem.

 Agilent 7000E Triple Quadrupole GCMS System
 Agilent 7000E Triple Quadrupole GCMS System

HydroInert iontový zdroj

Proč není v GC/MSD možné běžně používat vodík jako nosný plyn, když vodík:

 • + Není nedostatkové zboží
 • + Je relativně levný
 • + Lze si ho vyrobit v laboratoři
 • + Nejvhodnější pro chromatografii (van Deemterova teorie)

Nevýhody:

 •  - Bezpečnost
 •  - Reaktivnost
Agilent GCMSD HydroInert iontový zdroj
Agilent GCMSD HydroInert iontový zdroj

Použití vodíku na standardních iontových zdrojích

Reaktivita vodíku s analyty v GCMSD iontovém zdroji
Reaktivita vodíku s analyty v GCMSD iontovém zdroji

 

Analýza Nitrobenzenu s použitím vodíku

 • Vynikající shoda spekter s NIST
 • Konvenční EI zdroj (nosný plyn vodík) vs. HydroInert EI zdroj
Analýza Nitrobenzenu s použití vodíku
Analýza Nitrobenzenu s použití vodíku

Analýza s použití vodíku jako nosného plynu

 • Konvenční EI zdroj (Chvostování výše-vroucích PAHs)
 • HydroInert EI zdroj (Symetrické píky)
Analýza s použití vodíku jako nosného plynu
Analýza s použití vodíku jako nosného plynu

Dlouhodobá využitelnost

Nové akviziční módy pro GC/MSD TQ

Simultánní (dynamický) MRM/Scan mód

 • (d)MRM umožňuje vynikající selektivitu a meze kvantifikace
 • Velmi rychlá elektronika umožňuje zároveň s MRM provádět analýzu ve scanu
 • Akviziční mód dMRM/scan umožňujedíky komplexnosti získaných dat retrospektivní analýzu
Simultánní (dynamický) MRM/Scan mód hmotnostních spektrometrů Agilent
Simultánní (dynamický) MRM/Scan mód hmotnostních spektrometrů Agilent

Triggered MRM (tMRM)

 • Při tMRM se pro dostatečné potvrzení analytu v okamžik detekce určitého iontu měří i další přechody
 • Rozlišení velmi podobných analytů pomocí sady iontových poměrů MRM
Triggered MRM (tMRM) mód hmotnostních spektrometrů Agilent
Triggered MRM (tMRM) mód hmotnostních spektrometrů Agilent

Pro více informací kontaktujte produktového specialistu:

Růžena PenížkováRůžena Penížková

Produktový specialista (GC/MSD)
Tel.: 724 305 436
Email: ruzena.penizkova@hpst.cz

Zdroj

Článek publikován rovněž na webu LabRulez.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru